НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЧЕРГОВИЙ ЗАХІД УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЦИКЛУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

21.12.2016

Відповідно до наказу ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 22 грудня 2016 року о 16.00 год. відбудеться лекція «Правові аспекти патентного захисту медичних науково-технічних досліджень та розробок, проведення патентних досліджень» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – Валентина Селіна).

Місце проведення: лекційна зала фармацевтичного факультету.

Запрошуються члени студентських наукових гуртків, аспіранти, пошукувачі, клінічні ординатори та інтерни. Планується проведення реєстрації учасників.

Рада СНТ імені А.О. Киселя
Відділ наукової роботи студентів