НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕКА ПІДГОТУВАЛА ЧЕРГОВУ ЛЕКЦІЮ ЦИКЛУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

07.02.2017

Згідно з наказом ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 08 лютого 2017 року з 16.00 до 17.00  буде проведена лекція «Правила підготовки та оформлення звітів з інформаційно-бібліографічного пошуку» (відпові­даль­на – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

Місце проведення – лекційний зал стоматологічного факультету.

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків та членів студентських наукових гуртків 1 та 2 курсів.

Буде проведена реєстрація учасників.

Рада СНТ імені О.А. Киселя

Відділ наукової роботи студентів