НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АНОНС. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

01.02.2018

Шановні колеги!

1-2 березня 2018 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи».
Конференцію внесено до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які будуть проводитися у 2018 р.».
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Київ, проспект Перемоги, 34, Морфологічний корпус, аудиторія №2 імені В.О. Караваєва.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Комунікативні навички для лікаря (провізора), викладача та студента.
2. Методологія формування комунікативної компетентності.
3. Формування лідерських навичок як невід’ємної частини професійної компетентності.
4. Комунікація в контексті медичного права та етики.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Публікація статті.
2. Стендова доповідь і публікація статті.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2018 р. пройти реєстрацію та подати матеріали для публікації за посиланням https://www.conference.nmu.ua
Участь у конференції та публікація матеріалів є безкоштовними за умови наявності позитивного висновку за результатами рецензування та перевірки антиплагіатною програмою.
З питань, пов’язаних з організацією і проведення конференції, звертатись за тел. (067) 927-31-27 доцент Галига Тарас Миколайович, e-mail: conf_vmo@nmu.ua

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:
– роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
– один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
– усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
– основний текст статей має становити від 10 до 20 тис. знаків з пробілами (під час електронної реєстрації перелік використаних джерел зазначається в кінці роботи у полі “Основний текст”);
– подана до публікації стаття повинна мати номер УДК;
– структура статті має включати мету, матеріали та методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки;

Стаття, що подається до друку, повинна відповідати заявленому науковому напряму й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Звертаємо увагу авторів, що всі роботи, подані для друку, будуть ретельно рецензуватись, а також будуть перевірені програмою перевірки рівня плагіату (антиплагіат).
Рішення щодо можливості публікації статті буде прийнято за результатами рецензування, антиплагіатної перевірки та у випадку відповідності оформлення роботи представленим вимогам.
Публікація робіт, за умови наявності позитивного висновку за результатами рецензування та перевірки антиплагіатною програмою буде здійснена безкоштовно.

Більше інформації можна знайти за посиланням http://conference.nmu.ua/