НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

23, 24 квітня 2019 року відбудеться ХІІI Науково-практична конференція «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 13.0: АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

28.02.2019

Гриф МОН: включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1413 від 24.10.2017 (медичні науки)

 

На сторінках журналу будуть видано:

  • Тези матеріалів конференції (об’єм 1-2 сторінки, за наступною структурою: актуальність, методи та матеріали, результати, висновок. Технічні вимоги: 14 шрифт, 1.5 інтервал, Times New Roman. Формат файла DOCX);
  • Наукові статті за результатами досліджень. З вимогами до оформлення та рекомендаціями щодо подання статей до журналу можна ознайомитись за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1NV4g_5v-MR1l-ymC3b3iPd7fCX57GzodPlEzUguswug/edit#slide=id.p
  • Вартість друку 1 сторінки – 75 грн.
  1. «Міжнародний журнал загальної та медичної психології». Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформацї КВ №13372-23532Р

На сторінках журналу будуть видано:

  • Тези матеріалів конференції (об’єм 1-5 сторінки, за наступною структурою: актуальність, методи та матеріали, результати, висновок. Технічні вимоги: 14 шрифт, 1.5 інтервал, Times New Roman. Формат файла DOCX);
  • Наукові статті за результатами досліджень. З вимогами до оформлення та рекомендаціями щодо подання статей до журналу можна ознайомитись за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1MG_VuMqVNJksY5GF4WTwpaax4bc3SVjazX-OTaz7TWA/edit?usp=sharing
  • Вартість друку 1 сторінки – 75 грн.

 

Для участі в конференції необхідно

До 25 березня 2019 року заповнити заявку за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1z32oPW9NoqAroKwRjOcV4aHvxm64yo82HOziXQUMG1Y/edit

 

Контактні особи:

З питань реєстрації та організаційних питань

 – Луньов Віталій Євгенійович

https://www.facebook.com/vitaliy.lunyov

2019medpsynmuconf@gmail.com

+38050-253-66-04

 

З питань подання матеріалів тез / статей до «Психосоматична медицина та загальна практика» – Безшейко Віталій Григорович

https://www.facebook.com/vitaliy.bez

vitaliybezsh@gmail.com

 

Більше інформації на ФБ сторінці:

https://www.facebook.com/events/2032937003632627/