НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інформація для студентів

8.1. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ)

8.1. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ)