НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-методична робота і видавнича діяльність

Розподіл лекційних потоків та академічних груп між викладачами

Розподіл лекційних потоків та академічних груп між викладачами