НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукові ради

 

 

Апробаційні ради

ПЕРЕЛІК АПРОБАЦІЙНИХ РАД

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

 

п/п

Назва апробаційної

ради

Спеціальність, шифр

Голова ради

Учений секретар ради

дата затвердження

1 2 3 4 5 6
1 Морфологія Нормальна анатомія – 14.03.01

Патологічна анатомія – 14.03.02

Гістологія,цитологія, ембріологія – 14.03.09

Судова медицина – 14.01.25

проф. Черкасов

Віктор Гаврилович

к.мед.н. Парахін А натолійович наказ №601 від 21.11.2012р.
2 Теоретична медицина Імунологія та алергологія – 14.03.08

Фармакологія – 14.03.05

Токсикологія – 14.03.06

Нормальна фізіологія – 14.03.03

Патологічна фізіологія – 14.03.04

Клінічна фармакологія – 14.01.28

Біохімія – 03.00.04

Фізіологія людини і тварин – 03.00.13

професор Курченко Андрій Ігорович доцент Бісюк Юрій Анатолійович наказ №766 від 02.11.2015 р.
3 Мікробіологія Мікробіологія – 03.00.07

 

проф. Колесніков

Михайло Михайлович

доц. Ліпатнікова Клавдія Іванівна наказ №102 від 16.02.2015р.
4 Гігієна (медичні та біологічні науки) Гігієна – 14.02.01 професор Бардов Василь Гаврилович доц. Анісімов Євген Миколайович наказ № 261 від 15.04.2015р.
5 Соціальна медицина Соціальна медицина – 14.02.03 проф. Грузєва Тетяна Степанівна

 

доц.. Гречишкіна Наталія Володимирівна наказ №87 від 11.02.2015р.
6 Стоматологія Стоматологія – 14.01.22 проф. Хоменко Лариса Олександрівна доц. Мельничук Тамара Анатоліївна наказ №126 від 22.03.2006р.
7 Акушерство та гінекологія Акушерство та гінекологія – 14.01.01 проф. Гнатко Олена Петрівна к.м.н.Сахарова Ірина Олексіївна наказ №130 від 12.03.2013р.
8 Загальні питання внутрішніх хвороб Внутрішні хвороби – 14.01.02

Кардіологія – 14.01.11

Ревматологія – 14.01.12

проф. Нетяженко Василь Захарович к.мед.н.

Потаскалова Вікторія Сергіївна

наказ №646 від 25.12.2013р.
9 Спеціальні питання клінічної медицини Ендокринологія – 14.01.14

Шкі рні та венеричні хвороби – 14.01.20

Пульмонологія – 14.01.27

Фтизіатрія – 14.01.26

Променева діагновтика та

променева терапія – 14.01.23

проф.Боднар

Петро

Миколайович

доц. Комісаренко

Юлія

Ігорівна

наказ №301 від 13.10.2000р.
10 Загальні питання хірургії Хірургія – 14.01.03

Дитяча хірургія – 14.01.09

Травматологія та ортопедія – 14.01.21

Анестезіологія та інтенсивна

терапія – 14.01.30

проф. Бурка Анатолій Олексійович доц. Селюк Віктор Михайлович наказ № 654 від 10.11.2014 р.

 

11 Спеціальні питання хірургії Урологія – 14.01.06

Оториноларингологія – 14.01.19

Очні хвороби – 14.01.18

проф. Науменко Олександр Миколайовия доц. Дідковський

Вячеслав Леонідович

наказ №653 від 10.11.2014 р..
12 Педіатрія Педіатрія – 14.01.10 проф.Бурлай

Валентин

Григорович

доц. Глебова

Любов

Петрівна

наказ №16 від 19.01.2012р.
13 Нервові хвороби та психіатрія Нервові хвороби – 14.01.15

Психіатрія – 14.01.16

проф. Соколова Лариса Іванівна доц. Прокопів

Марія

Мирославівна

наказ № 560 від 06.11.2012р.
14 Фармація Фармацевтична хімія та фармакогнозія 15.00.02

Фармакологія (фармацевтичні науки) 14.03.05

Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація -15.00.01

Проф. Сятиня Михайло Лукович Доцент Шолойко Наталія Василівна Наказ №46 від 26.01.2016р.
15 Теорія та методика навчання Теорія та методика навчання

(медичні та фармацевтичні дисципліни)

13 .00.02

проф. Стучинська Наталія Василівна доцент Руднєва Вікторія Миколаївна наказ № 341 від 10.06.2020р.

 

 

Положення про апробаційну раду

Акт перевірки первинної документації. Зразок

Порядок затвердження теми докторської дисертації для здобувача

Порядок затвердження теми кандидатської дисертації для здобувача