НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

Наказ № 390 від 26.04.2019 р. “Про затвердження Антикорупційної програми”

Антикорупційна програма Національного Медичного Університету імені О. О. Богомольця

План заходів по запобіганню та протидії корупції в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця у 2019 році

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

Програма розроблена з метою сприяння вжиттю й посиленню заходів, спрямованих на більш ефективне й дієве запобігання корупції та боротьбу з нею, а також  для заохочення   чесності,   відповідальності   та   належного управління справами і державним майном НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Електронна адреса для повідомлень про корупційні дії:

anticor.nmu@gmail.com

 

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

  1. Наказ № 328 від 08.04.2019 року
  2. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Акти антикорупційного законодавства

 

 

Закони України:

Про запобігання корупції