ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ

20.11.2014
20 листопада 2014 року в адміністративному корпусі Університету відбулося чергове засідання ректорату, на якому головував перший проректор з науково-педагогічної роботи Цехмістер Я.В.
 
На порядку денному були заслухані наступні питання: 
 
1. Про акакдемзаборгованість студентів НМУ станом на 01.11.2014 р. (доповідач – Стеченко О.В, начальник навчально-методичного відділу )
 
Ухвалили:
1. Інформацію   проректора   з   науково-педагогічної   роботи   професора В.І.Степаненка, начальника НМВ доцента  О.В.Стеченко “Про стан академічної заборгованості студентів станом на 1.11.2014 р.” взяти до відома.
 
2. Деканам факультетів Університету посилити особистий контроль за станом академічної заборгованості студентів. Контролювати процес ліквідації академічної заборгованості студентів ДНМУ та ЛНМУ, тимчасово допущених до навчання на факультеті відповідно до наказу № 624 від 30.10.2014 р.
Виконавці: Декани факультетів.
Термін виконання – до 01.02.2015 р.
 
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр – відповідно до наказу № 633 від 03.11.2014 р. – забезпечити організацію та проведення перескладань ПМК та заліків з навчальних дисциплін осінньо-зимового семестру згідно з затвердженими кафедрами та узгодженими з деканатом графіками. Інформувати вчасно студентів та співробітників кафедр Університету про терміни ліквідації академічної заборгованості. Дозволити ліквідовувати академічну заборгованість студентам-вільним слухачам протягом семестру щоденно.
Виконавці: Декани факультетів, завідувачі кафедр Університету.
Термін виконання – до 01.02.2015 р.
 
4. Деканам факультетів проводити із студентами-вільними слухачами щотижневу роботу щодо відвідування занять, ліквідацію академічної заборгованості тощо.
 
5. Деканам медичних №№ 1-4 факультетів та факультету по РІС організувати тренування в комп’ютерних класах Університету студентів-боржників по “Крок 1. Загальна лікарська допомога”.
Виконавці: Декани медичних №№ 1-4 факультетів, факультету по РІС.
Термін виконання – з 21.11.2014 р.
 
6. Підготувати проект наказу про ліквідацію академічної заборгованості з літньої виробничої практики студентами ДНМУ та ЛНМУ.
Виконавці: начальник НМВ, декан з виробничої практики.
Термін виконання – до 24.11.2014 р.
 
 
2. Про стан заборгованості сплати за навчання та за проживання в гуртожитках (доповідач – Федь Н.С, головний бухгалтер).
Присутнім була повідомлена інформація щодо зменшення заборгованості студентів по оплаті за навчання та за проживання у гуртожитках НМУ. Федь Н.С. також відмітила значне зменшення заборгованості по оплаті, але зробила наголос на заборгованості студентів-іноземців.
3. Про хід інвентаризації матеріальних цінностей НМУ (доповідач – Никитюк О.А, проректор з навчально-методичної роботи та перспективного розвитку)
Професор Никитюк О.А. поінформував присутніх про хід інвентаризації матеріальних цінностей НМУ згідно з наказом № 549 від 30.10.2014. Серед зауважень він зазначив необхідність своєчасної підготовки актів на списання матеріальних цінностей
Серед поточних справах голова засідання Цехмістер Я.В. інформував присутніх про наступне:
 
– депутати КМДА на черговому засіданні 20.11.2014 проголосували за виділення земельної ділянки (0,3 га) у власність Університету;
– згідно з листом МОЗ України № 08.01-47/22/1269-14/33639 від 18.11.2014 НМУ імені О.О. Богомольця запропоновано створити кафедру «Медицина катастроф»;
– за дорученням ректора університету Амосової К.М. розпочалася робота щодо оптимізації робочих програм та вдосконалення медичної практики студентів НМУ;
– вводитимуться зміни на кафедрі фізичного виховання та здоров’я. А саме: скасовуватиметься система оцінювання, нормативні показники тощо.
– рекомендовано відвідувачам адміністративного корпусу мати при собі посвідчення (перепустка, студентський квиток);
– у зв’язку із новими правилами прийому до ВНЗ України, МОН рекомендує до 1 грудня поточного року подати пропозиції щодо проведення вступної кампанії. Деканам факультетів подати перелік профорієнтаційних заходів;
– кафедрам Університету своєчасно подавати списки співробітників, які бажають відвідувати курси англійської мови. 
 
 
 
Адміністрація
Національного  медичного університету
імені  О.О. Богомольця