ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

05.12.2018

04 грудня 2018 року в конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О.Богомольця відбулося засідання із завідувачами кафедр Університету. Засідання відкрив в.о. ректора, професор Кучин Ю.Л., який виніс на обговорення план порядку денного, зокрема обговорення питання академічної заборгованості іноземних студентів та необхідності термінового вирішення проблеми акредитації на ступінь бакалавр, магістр спеціальності «фармація» на фармацевтичному факультеті НМУ імені О.О.Богомольця.

В.о. начальника навчально-методичного відділу Бондарчук Т.О. доповіла про академічну заборгованість студентів – іноземних громадян станом на 1.11.2018. Були відзначені  основні проблеми у роботі факультету підготовки іноземних громадян, а саме: відсутність журналу обліку проведення засідань кваліфікаційної комісії факультету та деяких протоколів засідань кваліфікаційної комісії про зарахування, відрахування, поновлення та переведення іноземних студентів; оформлення різними почерками протоколів засідань кваліфікаційної комісії без зазначення її складу та підписів голови і членів комісії; відповідальні працівники факультету не своєчасно або взагалі не повідомляють органи міграційної служби про відрахування студентів – іноземних громадян з Університету для зняття їх з обліку на тимчасове проживання в Україні. 98 студентів є боржниками з виробничої практики за 2017-2018 н.р.: стоматологічний факультет (2-й, 3-й, 4-й курси) – 69 осіб, медичний факультет №2 – 16, медичний факультет №1 – 13. Доповідачем рекомендовано деканату по роботі з іноземними громадянами своєчасно подавати інформацію про боржників до НМВ до 3 числа кожного місяця згідно з розпорядженням в.о. проректора з науково-педагогічної роботи від 26.10.2018 р. №120/2-666, забезпечити роботу безпосередньо з боржниками та їх представниками.

Професор Неспрядько В.П. у зв’язку з нагальністю питання про акредитацію на ступінь бакалавр, магістр спеціальності «фармація» на фармацевтичному факультеті НМУ імені О.О.Богомольця, запропонував трансформувати засідання із завідувачами кафедр у позапланове засідання Вченої ради Університету.

За пропозицією професора Ткаченка М.М., шляхом відкритого голосування, головуючим на засіданні позапланової Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця було обрано член-кореспондента НАМН України, д.мед.н., професора Венцківського Б.М. Інших пропозицій щодо головуючого на засіданні від присутніх не надходило.

Першим було розглянуто питання щодо акредитації на ступінь бакалавр, магістр спеціальності «фармація» на фармацевтичному факультеті НМУ імені О.О.Богомольця.

Декан факультету, доцент Рева Т.Д., зазначила, що першими випускниками-магістрами у лютому 2019 року стануть 49 осіб. З метою забезпечення організації акредитації в Університеті освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація» освітньої кваліфікації «Магістр фармації»  була створена Робоча група з підготовки до акредитації спеціальності 226 «Фармація» ( Наказ НМУ №117 від 10.11.2018),  яка надала Вченій раді Університету  матеріали Акредитаційної справи для розгляду та схвалення. За пропозицією професора Ніженковської І.В., члена робочої групи, завідувача кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, матеріали Акредитаційної справи одноголосно затверджено членами позапланового засідання Вченої ради Університету.

Головуючий оприлюднив підписані накази про зміни в персональному складі Вченої ради Університету. За посадами, з 13.11.2018 р. і до заміщення посад за конкурсом, до складу Вченої ради увійшли: проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та аспірантури, професор Скрипник Р.Л. та проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Канюра О.А.

В.о. ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професором Кучиним Ю.Л. запропоновано: створити робочу групу для редакції Положення про Вчену раду; внести зміну до регламенту проведення засідань Вченої ради, які надалі проводити у другій половині дня, збільшивши час тривання засідань від однієї до двох годин. Ці пропозиції було підтримано одноголосно.

Відповідно до затвердженого порядку денного, Голова профкому співробітників НМУ імені О.О.Богомольця Лук’янець М.М. внесла пропозицію розпочати колективні переговори з підготовки проекту нового колективного договору у зв’язку із закінченням 31.12.2018 року дії колективного договору, що був укладений на 2016 – 2018 роки. Згідно зі статтею 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» та статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», рішенням профспілкового комітету від 12.11.2018 р. було запропоновано укласти новий колективний договір на 2019-2021 роки, створити робочу комісію з рівної кількості повноважних представників по 9 осіб від кожної із сторін для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору.

На закінчення засідання була розглянута низка поточних питань.