НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

27.01.2022

27 січня в актовій залі фізико-хімічного корпусу за участю ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів відбулося перше у 2022 році засідання Вченої ради.

Пересвідчившись у наявності кворуму, відкрив засідання ректор, член-кореспондент НАМН України, професор Ю.Л. Кучин. Затвердивши порядок денний, перш ніж перейти до його розгляду, Юрій Леонідович та Голова профкому співробітників НМУ, професор Лілія Михайлівна Яременко вручили асистенту кафедри біології Олені Мирославівні Вдовиченко державну нагороду України, відзнаку Глави держави – медаль «За працю і звитягу»; декану медичного факультету №1, професору В.С. Мельнику – Почесну грамоту Кабінету міністрів України; доценту кафедри педіатрії №4 Анатолію Борисовичу Корнієнку – Почесну грамоту Вченої ради; а також Подяки Вченої ради НМУ – доценту кафедри медичної та біологічної фізики та інформатики Юрію Михайловичу Литвину; головному бухгалтеру бухгалтерської служби –  Оксані Григорівні Росохацькій, кандидату медичних наук, старшому викладачу  кафедри фізіології Клавдії Василівні Несвітайловій.

Побажавши нагородженим наснаги та подальших творчих здобутків, головуючий запросив до слова проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, професора О.М. Власенка. Олег Миколайович виступив із доповіддю щодо підсумків 1-го семестру 2021/2022 навчального року та завдань із вдосконалення процесів викладання та навчання студентів, у тому числі в умовах дистанційної форми навчання, оприлюднивши дані Ректорського зрізу знань із дисциплін, що входять до переліку «ЄДКІ-1» та «ЄДКІ-2», та проходили із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця» (презентація). Вчена рада одноголосно схвалила результати І семестру 2021/2022 навчального року та підтримала рішення, озвучені в резолюції.

Зібрання затвердило звіт медичного директора Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, доцента Д.Ю. Шпак про роботу очолюваного нею закладу в 2021 році та пріоритетні напрямки його діяльності (презентація).

Члени Вченої ради одностайно ухвалили зміни до Правил прийому до НМУ імені О.О. Богомольця (презентація) та Правила прийому до медичного фахового коледжу НМУ імені О.О. Богомольця (презентація), які виніс на обговорення та затвердження перший проректор з науково-педагогічної робот та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, професор О.М. Науменко.

Перейшовши до розгляду поточних питань порядку денного, зібрання затвердило: Положення про Медичну раду Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця, винесені на обговорення проректором з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професором О.А. Канюрою (презентація); Положення про порядок проведення компоненту другого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) зі спеціальності 222 “Медицина” в Національному медичному університеті  імені О.О. Богомольця, запропоновані до розгляду проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, професором О.М. Власенком (презентація); за пропозицією проректора з наукової роботи та інновацій, професора С.В. Земскова надало рекомендацію до видання посібника «Цифрові та клінічні протоколи використання ортодонтичних елайнерів» (автор – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Скрипник І.Л.), підготовлений з метою підвищення рівня праксеологічної компетентності магістрів стоматології.

Члени Вченої ради одноголосно ухвалили документи щодо особливостей Порядку захисту Докторів філософії та Положення про рейтингову оцінку діяльності аспірантів НМУ імені О.О. Богомольця, озвучені завідувачем відділу аспірантури та докторантури, доцентом К.О. Гололобовою (презентація).

Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради, ректор, член-кореспондент НАМН України, професор  Ю.Л.Кучин подякував усім за ефективну роботу та  закрив засідання.

 

Прес-центр