НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ УСПІШНО ПРОЙШОВ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

30.06.2022

29 червня в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся захист дисертації Аліни Байло на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Тема дисертації – «Оптимізація антикоагулянтної терапії у хворих цирозом печінки за умов поєднаного перебігу з фібриляцією передсердь». На одностайну думку членів спеціалізованої вченої ради, рецензентів і опонентів обрана для захисту тема є надзвичайно актуальною, мало дослідженою, а відтак, такою, що являє собою безумовну наукову цінність.

У її виборі і реалізації, як зазначає і сама Аліна Байло, велика заслуга наукового керівника – завідувача кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ, професора Вадима Шипуліна, а також професора Володимира Чернявського та інших співробітників кафедри, які прийшли підтримати дисертанта, поставити кілька слушних запитань.

Голова ради, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ, професор Віктор Лизогуб, рецензенти – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ, професор Віталій Кондратюк і професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доцент Ольга Нішкумай, опоненти – завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор Єлизавета Сірчак і професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського НМУ Костянтин Просоленко у своїх виступах дали вичерпну оцінку дисертації, наголосивши на її важливості і несуттєвості огріхів, які дисертант значною мірою усунула ще у ході роботи, поставили кілька запитань, отримавши на них задовільні відповіді.

Крім них, на підтримку дисертації виступив і професор Чернявський.

Передбачене регламентом відкрите голосування членів спеціалізованої ради ДФ 26.003.076 засвідчило такий результат: «за» — 5, «проти» і «утримались» — 0. Отже, всі присутні поздоровили Аліну Байло з успішно захищеної дисертацією і присвоєнням їй ступеня доктора філософії. Нам залишається приєднатися до цих привітань.

                                                                                                            

Пресцентр