Науково-практична сесія 26-27 грудня 2014 року

20.11.2014
Вельмишановні колеги !
 
Національний медичний університет       імені О.О. Богомольця, ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Асоціація ортопедів-травматологів міста Києва та Київської області, військово-медична академія МО України, Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Києва, Київська міська клінічна лікарня № 9, НТУ “КПІ” МОН України запрошують Вас взяти участь в роботі щорічної науково-практичної сесії “Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я”.
           
 
 
Науково-практична сесія відбудеться 26-27 грудня 2014 року в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 27.
 
                  Тематика сесії
-Реконструктивно-відновна хірургія при патології стопи
-Реконструктивно-відновна хірургія при внутрішньосуглобових пошкодженнях, травмах тазу та хребта
-Реконструктивно-відновна хірургія при дегенеративно-дистрофічних та запальних ураженнях апарата руху та опори
-Малоінвазивні технології лікування в травматології та ортопедії
-Фізіотерапія та фармакотерапія в артрології
-Підготовка фахівців за спеціальністю “Травматологія та ортопедія”
 
      РОБОта сесії
 
–      Робочі мови: українська, російська, англійська.
–      Науково-практична сесія проводиться у форматі пленарних засідань за основними темами з участю провідних експертів України та іноземних держав.
–      Протягом сесії буде організована виставка фармацевтичних фірм та медичного обладнання.
–      Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науково-практичному журналі «Літопис травматології та ортопедії» № 1-2, 2015 року видання, що входить до переліку видань акредитованих ВАК України.
 
 
      УЧАСТЬ У сесЇї
    Для участі в конференції потрібно до 1 грудня 2014 року зареєструватися в якості учасника, надіславши заповнену реєстраційну картку (див. далі) на електронну адресу оргкомітету kaftravm@mail.ru з поміткою в темі „сесія 2014”.
      Програма сесії буде розміщена на сайті www.kaftravm.com.uа (після 10 грудня 2014 року).
 
      АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
      Поштова адреса: 01054 Україна, Київ, вул. Воровського, 27, ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця
      Телефон/факс: +38 (044) 288-01-26
      email: kaftravm@mail.ru
      Інтернет сайт: www.kaftravm.com.uа
       
      ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ
За бажанням учасників наукові статті та тези можуть бути надруковані в журналі „Літопис травматології та ортопедії”, затвердженому ВАК України. Для цього до 10 грудня 2014 року на адресу оргкомітету необхідно надіслати нижчевказані матеріали для публікації.
Всі статті обов’язково рецензуються. Стаття може бути повернута авторові для виправлення або скорочення. Матеріали, що не відповідають вказаним нижче вимогам, до друку не приймаються. Вартість однієї сторінки публікації – 15 гривень.
 
Для наукових статей:
– текст статті у двох примірниках, підписаний усіма авторами, затверджений керівником установи і завірений круглою печаткою; обсяг – 5 – 7 сторінок друкованого тексту формату А4, включаючи перелік літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт-Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
– на першій сторінці в лівому верхньому куті з нової строки представляються шифр УДК; ініціали та прізвища авторів; назва статті; назва установи, де виконана робота; назва держави. Під ними вказуються ключові слова.
– структура основного тексту оригінальних статей повинна відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей (згідно з вимогами ВАК України), та містити наступні розділи: “Вступ”, “Мета роботи”, “Матеріал та методи”, “Результати та обговорення”, “Висновки”. До тексту необхідно додати реферат, що відображає основні положення статті, мовою оригіналу, російською та англійською мовами не більше 30% сторінки.
– перелік цитованої літератури (до 10 джерел, не менше 70 % останніх 5-7 років);
– електронна версія статті додається на CD-R/RW (електронна та друкована версії мають бути ідентичними, на магнітному носії повинні бути матеріали тільки однієї статті). Також електронна версія може бути надана за допомогою електронної пошти на e-mail kaftravm@mail.ru з поміткою в темі „Стаття у Літопис 2015”.
–  акт експертизи та офіційний супровідний лист.
 
Для публікації тез:
 
–      шифр УДК;
–      назва роботи;
–      ініціали та прізвища авторів роботи;
–      назва закладу де виконане дослідження та назва держави;
–      текст тез не має перевищувати 400 слів, не повинен містити таблиць, графіків, малюнків. Від одного першого автора приймається не більше двох робіт. Тези виконуються в редакторі MS Word, шрифтTimes New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.    Назва файлу формується з прізвища першого автора, міста та номера файла (наприклад: ІвановКиїв1).
           
            Відправка тез може здійснюватися за допомогою електронної пошти на e-mail kaftravm@mail.ru з поміткою в темі „Тези у Літопис 2015”