НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НМУ УСПІШНО ПРОЙШОВ АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В НАЗЯВО

24.06.2022

21 червня 2022 року рішенням НАЗЯВО (Національного агентства з вищої освіти) надано акредитацію освітній програмі за спеціальністю 225 «Медична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з 5-річним терміном дії сертифікату. Гарант програми — професор, декан медико-психологічного факультету Мирослава Філоненко.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти гарантує якість освітніх програм, які втілюють навчальні заклади, та надає сертифікати про акредитацію.

У ході акредитаційної процедури, яку провело Агентство за згаданою вище освітньою програмою, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця гідно пройшов моніторинг та аналіз результатів своєї діяльності щодо забезпечення якості освіти.

Університет отримав визнання у формуванні політики доброчесності наукових досліджень завдяки впровадженню прозорих і ефективних процедур, забезпеченню ефективної взаємодії у сфері гарантування якості вищої освіти між усіма стейкхолдерами, здатності співпрацювати на засадах рівності, сприйняттю всіх думок і поваги до існуючих і потенційних партнерів, підтвердивши принцип внутрішньої культури організації Університету.

На медико-психологічному факультеті це вже друга успішна акредитація освітньої програми в НАЗЯВО, першою була освітня програма 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

 

Деканат медико-психологічного факультету