НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА ДАНИЛЕВСЬКОГО

09.05.2022

9 травня 2022 року виповнилося б 100 років від дня народження і 80 років практичної, наукової, педагогічної і громадської діяльності доктору медичних наук, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії України, академіку Української Академії наук національного прогресу і академії наук  Вищої школи України, професору Миколі Федоровичу Данилевському.

 Микола Федорович Данилевський (09.05.1922) – доктор медичних наук (1969), професор (1970), заслужений діяч науки і техніки України (1981), лауреат Державної премії УРСР (1986), завідувач кафери терапевтичної стоматології (1968-1990), декан стоматологічого факультету (1958-1959, 1967-1969), проректор Київського медичного інституту з лікувально-консультативної роботи, виробничої практики та інтернатури (1980-1984), академік Української академії наук національного прогресу (1994) та Академії наук Вищої школи України (1996), голова Українського наукового товариства стоматологів (1975-1994), президент Асоціації стоматологів України (1995-2005), Почесний президент АСУ (2005).

М.Ф.Данилевський народився 9 травня 1922 року в селі Монастирище Ічнянського району Чернігівської області. У 1941 році вступає до Київського військового медичного училища, після закінчення якого перебував у діючій армії. З цього часу починається медична діяльність Миколи Федоровича.

Після закінчення Другої світової війни і демобілізації з рядів армії Микола Федорович Данилевський у 1947 році вступає до Київського медичного стоматологічного інституту. Вся подальша професійна доля Миколи Федоровича пов’язана з Київським медичним інститутом імені О.О.Богомольця, нині НМУ імені О.О.Богомольця. Після успішного закінчення інституту, а потім, 1952 року, клінічної ординатури М.Ф. Данилевський обирається на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології Київського медичного інституту.

У 1955 році М.Ф.Данилевський захищає кандидатську дисертацію на тему: «Клиника и лечение воспаления десневого сосочка». У 1959 році обирається на посаду доцента кафедри терапевтичної стоматології, а з 1968 року —  завідувача цієї ж кафедри. У 1968 році М.Ф.Данилевський успішно захищає докторську дисертацію на тему «Патогенез, клиника и лечение пародонтоза (клинико-экспериментальное исследование)». У цьому ж році йому присвоєно вчене звання професора.

Протягом усього періоду діяльності в Київському медичному інституті М.Ф.Данилевський перебував також на адміністративній роботі. З 1958 року по 1959 рік та в 1967—1968 роках був деканом стоматологічного факультету. З1980 року по 1984 рік працював проректором інституту з лікувально-консультативної роботи, виробничої практики та інтернатури.

Професор М.Ф.Данилевський — визначний вчений-стоматолог, його ім’я добре відоме в Україні і за її межами. Він зробив вагомий внесок в організацію вищої стоматологічної освіти, підготовку науково-педагогічних і лікарських кадрів, розвиток вітчизняної науки. Його багатогранна діяльність характеризується  значним впливом на становлення і наступний розвиток стоматології в Україні.

Переважна більшість монографій, виданих професором М.Ф.Данилевським та його учнями, є підручниками чи навчальними посібниками, їх рекомендовано Головними управліннями закладів освіти МОЗ колишнього Союзу чи України для студентів стоматологічних факультетів.

Очолюючи кафедру терапевтичної стоматології столичного вузу, професор Микола Федорович Данилевський зробив значний внесок в її розвиток, піднесення її кадрового потенціалу, зростання наукової і навчально-методичної діяльності, організації і формування якісно нової навчальної клінічної бази для студентів стоматологічного факультету. Високі організаційні здібності, невичерпний талант керівника, лікаря, педагога і науковця дали змогу втілити в життя ідею створення клінічної навчальної бази, структура і функціональна діяльність підрозділів якої було підпорядковано потребам навчального процесу (відділення одонтології і ендодонтії, захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота, нейростоматології, лабораторної діагностики, спеціалізованої фізіотерапії).

Професор М.Ф.Данилевський створив наукову і кадрову школу в галузі терапевтичної стоматології. Під його керівництвом підготовлено 14 докторів наук і понад 50 кандидатів наук. Більшість його учнів працюють у вищих навчальних закладах викладачами, 12 із них керують кафедрами в Україні та за кордоном.

Широким визнанням і високою оцінкою ефективної роботи професора М.Ф.Данилевського на ниві освіти є обрання його академіком академії наук Вищої школи України.

М.Ф. Данилевський зробив великий внесок у розвиток вітчизняної науки. Основний напрямок його наукових досліджень пов’язаний із вивченням однієї з актуальних проблем стоматології — дослідженням патогенезу, клініки, діагностики, профілактики і лікування хвороб пародонту. Результати наукових досліджень М.Ф.Данилевського опубліковано в 306 друкованих працях, зокрема 17 монографіях, відображено в 30 авторських свідоцтвах, патентах.

Його багаторічні наукові роботи отримали визнання не тільки в Україні, а й за кордоном. Їх відзначено золотими і бронзовими медалями на вітчизняних і міжнародних виставках, Державною премією України.

За успіхи у підготовці науково-педагогічних кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, внесок у розвиток вітчизняної стоматології професорові М.Ф.Данилевському присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки України (1981).

За активну участь у Другій світовій війні та плідні творчі і трудові досягнення М.Ф.Данилевського нагороджено 40 орденами і  медалями.

Багатогранною була суспільна діяльність професора М.Ф.Данилевського. З 1975 р. його було обрано Головою Українського наукового товариства стоматологів, в 1995 році — Президентом асоціації стоматологів України, а з 2005 – почесний президент АСУ. Протягом двох десятиліть він був головним редактором міжвідомчого республіканського збірника «Стоматологія».

Тривалий час – членом редколегії союзного журналу «Стоматологія», співредактором Великої медичної енциклопедії, головою всесоюзної комісії АМН колишнього СРСР «Хвороби пародонту». Микола Федорович був головним редактором українсько-польського журналу «Новини стоматології», головою редакційної ради журналів «Вісник стоматології», „Дентальні технології”.

Талановитий лікар, педагог, досвідчений вчений, здібний організатор, добра, чуйна, щира, скромна людина, Микола Федорович Данилевський зробив суттєвий внесок в організацію і розвиток стоматологічної освіти, науки і практичної стоматології в Україні, залишив тисячі учнів і послідовників.

 

Кафедра терапевтичної стоматології