НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ТА ДЕННУ ФОМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ на основі ОКР (диплому) бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та інших спеціальностей

11.05.2021

Вступ у 2021 році буде відбуватися за результатами фахового вступного випробування та ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом, каналом зв’язку скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети  (далі – Анкета);

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

3 фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №  875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);

ДОВІДКИ, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічній: процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

ЗАЯВА-АНКЕТА –ТУТ 

Вступники, які склали ЕВІ, подають заяви на вступ в ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ  з 22 червня 2021 року по 23 липня 2021 року. Після подачі заяви в електронному вигляді Приймальна комісія повідомить інформацію (коментар до статусу вашої заяви в особистому електронному кабінеті, електронна пошта) про дату і місце проведення фахового вступного випробування.

 

Приймальна комісія