НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА КОРОТКОГО ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

01.07.2022

1 липня 2022 року виповнюється 85 років від Дня народження визначного українського хірурга, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора  Валерія  КОРОТКОГО.

Валерій Короткий  народився у місті Глухові Сумської області у сім’ї службовців.  У 1961 році закінчив Чернівецький медичний інститут. За розподілом з 1961 по 1964  рік  працював лікарем-хірургом  Вашківської  ЦРЛ Чернівецької області. З 1964 по 1967  рік  навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії Київського інституту удосконалення лікарів.

Після закінчення захистив кандидатську дисертацію, присвячену хірургічному лікуванню об’ємних утворень легень (науковий керівник – академік Микола Амосов). З 1967 по 1968 рік працював асистентом кафедри дитячої хірургії, з 1967 по 1975 рік  – асистентом кафедри торакоабдомінальної хірургії інституту удосконалення лікарів, а з 1975 по 1985 рік  – доцентом тієї ж кафедри. У 1984 році  захистив докторську дисертацію, присвячену питанням патогенетичного лікування хворих з синдромом портальної гіпертензії (науковий консультант – академік  Олександр Шалімов).

Протягом 1980-1985 рр. обіймав посаду завідувача відділу портальної гіпертензії Київського інституту клінічної та експериментальної хірургії (нині Національний інститут хірургії та трасплантології імені О.О.Шалімова). З 1985 по 2006 рік –  завідував кафедри госпітальної хірургії (з 2008 р. – хірургії №2) НМУ імені. О.О. Богомольця, з 2006 по 2017 рік  працював на посаді професора цієї ж кафедри.

Напрямками наукових досліджень професора Короткого  були хірургічна гастроентерологія, судинна хірургія, розробка технологій мініінвазивних лапароскопічних оперативних втручань при захворюваннях органів черевної порожнини. Ним було обґрунтовано тактику хірургічного лікування ускладнень цирозу печінки, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, патології панкреато-біліарного тракту, кишечника, раку підшлункової залози, травматичних ушкоджень підшлункової залози та селезінки.

Він є лауреатом Державної премії УРСР у галузі науки і техніки 1986 року за цикл робіт – «Розробка, теоретичне обґрунтування та клінічне впровадження нових методів оперативного лікування, детоксикації і реабілітації хворих із захворюванням печінки та жовчовивідних протоків».

У 2001 році Валерію Миколайовичу було присвоєно почесне звання  «Заслужений діяч науки і техніки України». Він розробив оригінальні хірургічні втручання при лікуванні кіст печінки, портальній гіпертензії, доброякісних та злоякісних захворюваннях підшлункової залози, ускладненій виразковій хворобі шлунка та 12-палої кишки, травматичних ушкодженнях селезінки, гострому та хронічному панкреатитах, жовчнокам’яній хворобі, гострій кишковій непрохідності, розповсюджених формах перитоніту.

Результати наукових досліджень викладено вченим у понад 400 наукових статтях, 40 патентах на винахід, чотирьох монографіях.  Валерієм Коротким  підготовлено чотири  доктори та 9 кандидатів медичних наук.

Колектив кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця сердечно вітає ювіляра з Днем народження та бажає йому міцного здоров’я, довголіття та мирного неба.

 

Кафедра хірургії №2