АСИСТЕНТ КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА НЕОНАТОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ЗАХИСТИВ ДИСЕРТАЦІЮ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

22.06.2022

Днями в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у змішаному форматі відбувся захист дисертації асистента кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ Владислава Берестового на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Тема наукової роботи — «Лікувально–діагностичні критерії ефективності використання допоміжних репродуктивних технологій у жінок з невдалою імплантацією».

Під час захисту дисертації були присутні голова спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3, професор Василь Бенюк, науковий керівник дисертанта, завідувач кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ, професор Дмитро Говсєєв, завідувач відділу аспірантури та докторантури НМУ, доцент Катерина Гололобова, рецензенти — професор кафедри акушерства і гінекології № 3 Олена Диндар, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 НМУ Ігор Усевич.  Опонентами дисертанта виступили професор кафедри акушерства та гінекології Дніпровського державного медичного університету Михайло Медведєв та завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, професор Олександр Юзько, які взяли участь у захисті в онлайн-форматі.

Дистанційно до публічного захисту також долучилися співробітники кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ — доценти Сергій Леуш, Олег Слободяник та асистент Сергій Осадчук.

Після викладення претендентом основних положень дисертаційного дослідження свою позицію щодо присудження йому ступеня доктора філософії висловили рецензенти та опоненти. Вони позитивно оцінили наукову роботу Владислава Берестового, особливо відзначивши запропонований ним новий підхід до вирішення актуального наукового завдання – покращення результатів лікувально–діагностичних заходів у пацієнток з безпліддям, що проходять лікування із використанням допоміжних репродуктивних технологій.

У своєму виступі науковий керівник дисертації, професор Дмитро Говсєєв наголосив на актуальності та новизні теми дисертаційної роботи, виконаної здобувачем в НМУ імені О.О. Богомольця, випускником якого він є.

За результатами голосування кандидату було присвоєно ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова спеціалізованої вченої ради, професор Василь Бенюк привітав Владислава Берестового та його наукового керівника, професора Дмитра Говсєєва з чудовим захистом, побажавши їм обом натхнення, творчих успіхів та нових наукових здобутків.

 

Кафедра акушерства і гінекології № 3