НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

27 грудня 2018 року відбулося засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця

28.12.2018

27 грудня 2018 року в адміністративному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця відбулося засідання Вченої ради Університету. На засіданні були присутні члени Вченої ради, завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, відповідальні за навчально-методичну роботу на кафедрах, особи, задіяні в кадрових питаннях. На засіданні був також присутній заступник міністра охорони здоров’я Олександр Володимирович Лінчевський.

Відкрив засідання перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Юрій Леонідович Кучин, який запропонував обрати головуючого засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Одноголосно головою засідання Вченої ради було обрано професора Бориса Михайловича Венцківського, який зазначив, що зареєстровано 87 з 127 членів Вченої ради, тобто 2/3 від загальної кількості, що дає підстави для проведення засідання.

Першим питанням порядку денного було обґрунтування неправомірності Рішення Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця від 13 листопада 2017 року витяг №5 щодо визначення обмеженого переліку іспитів та сертифікатів із англійської мови для подання на вчені звання професора та доцента, що йде у розріз із затвердженим Кабінетом Міністрів України «Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (Наказ від 14.01.2016 №13). Було зазначено, що відповідно до частини 3 пункту 4 розділу 5 Порядку, претенденти на вчене звання доцента повинні мати «сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов». На засіданні наголошувалося, що у Порядку не зазначається англійська мова як єдина обов’язкова, а тим паче не згадується перелік акредитованих екзаменів. У зв’язку з цим подібне рішення Вченої ради призводить до неправомірного обмеження прав науково-педагогічних співробітників університету, а також суперечить законодавству України.

Далі головуючий поінформував присутніх, що у зв’язку з кадровими змінами в Університеті, а саме академічною відпусткою Гілюка Василя Васильовича та обранням головою Студентської ради медичного факультету №4 студента Вершуту Олександра Михайловича, який водночас є в.о. Голови студентського парламенту, відбулися зміни у складі Вченої ради. Зокрема було виведено зі складу Вченої ради аспіранта Гілюка Василя Васильвича та введено до складу вченої ради Вершуту Олександра Михайловича.

Було обрано лічильну комісію, яка складалася з п’яти осіб, її головою обрали Валентина Дмитровича Парія.

Далі відповідно до затвердженого порядку денного засідання розглядалися кадрові питання – присвоєння вченого звання «професор» та «доцент» працівникам НМУ імені О.О.Богомольця.

Для оголошення матеріалів особової справи претендентів головуючий надав слово начальнику науково-дослідної частини к.мед.н. Сергію Анатолійовичу Павловському, який зачитав дані по кожному з кандидатів. У ході обговорення кожного з претендентів виступали декани факультетів та колеги.  Далі винесли на голосування пропозицію щодо внесення кандидатури кожного претендента до бюлетенів для таємного голосування.

Було також запропоновано обрати таємним голосуванням постійного голову Вченої ради. За пропозицією професора Михайла Миколайовича Ткаченка до бюлетенів для таємного голосування на посаду постійного голови Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця було запропоновано кандидатуру професора Бориса Михайловича Венцківського.

Наступним обговорювалося питання про затвердження правил прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019р. та медичного коледжу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019р.  З доповіддю виступив проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, д.мед.н., професор Науменко О.М., який наголосив, що НМУ імені  О.О. Богомольця має виконувати свою головну функцію – навчати медичні кадри для нашої країни. Він підкреслив, що незважаючи на постійну турбулентність, яка останнім часом заважає цьому головному призначенню НМУ імені О.О. Богомольця, керівництво Університету робить все, щоб продовжувати навчати кваліфіковані медичні кадри. Він висловив впевненість, що наступний прийом студентів до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019р. та медичного коледжу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019р. зірвати не вдасться.

Далі головуючий надав слово  проректору з науково-педагогічної та виховної роботи, професору Олександру Андрійовичу Канюрі, який зачитав присутнім лист-звернення колективу НМУ імені О.О. Богомольця до Прем’єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, в якому, зокрема була висловлена недовіра колишньому ректору НМУ імені О.О. Богомольця К.М. Амосовій. Текст листа був одноголосно схвалений членами Вченої ради.

Після проведеного таємного голосування перед присутніми виступив голова лічильної комісії  професор Валентин Дмитрович Парій, який оголосив, що для таємного голосування було роздано 86 бюлетенів. За підрахунками голосів оголошено рішення згідно з яким 86 голосами «за»:

Присвоїти вчене звання «Професор» по кафедрі медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини д. мед. н., професору кафедри  Гринзовському Анатолію Михайловичу;

Присвоїти вчене звання «Професор» по кафедрі анатомії людини д. мед. н., професору кафедри   Дзевульській Ірині Вікторівні;

Присвоєно вченого звання «Доцент» по кафедрі гігієни та екології №4 Алексійчуку Василю Дмитровичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Бродецькому Ігорю Сергійовичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Горобець Наталії Михайлівні;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Долінчук Людмилі Василівні;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Козлову Вадиму Владиславовичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Мельник Валентині Володимирівні;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Павловському Сергію Анатолійовичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі онкології Сидорчуку Олегу Ігоровичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі травматології та ортопедії Соболевському Юрію Леонтійовичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Сороченко  Григорію Валерійовичу;

 Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі педіатрії №1 Строй Олені Анатоліївні;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Філоненку Валерію Володимировичу;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики Храпійчук Галині Валентинівні;

Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі загальної хірургії №2 Цюрі Юрію Петровичу.

Голова лічильної комісії професор Валентин Дмитрович Парій також оголосив, що 86 голосами «за» постійним головою Вченої Ради обрано професора Бориса Михайловича Венцківського.

 

Прес-Центр