БІОЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Персональний склад Комісії

Відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень – д.мед.н., професор Диндар Олена Анатолівна

вул. В. Кучера 7, КМПБ № 3, 4 поверх, кафедра акушерства і гінекології № 3

тел. (050) 444-95-09

Увага аспірантам та здобувачам!

Згідно з рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця, з вересня 2023 року внесені зміни до проходження процедури біоетичної експертизи при плануванні дисертаційного дослідження.

Для затвердження теми дисертаційного дослідження та наукового керівника, на Вчену раду факультету/Інституту може бути подана Довідка з біоетичної комісії про дозвіл на початок роботи та проведення пошукового етапу наукового дослідження. Довідка оформлюється протягом тижня на основі Пояснення завідувача кафедри (додаток 12), яке треба подати секретарю комісії.

Звернення до Комісії за біоетичною експертизою може бути здійснено аспірантом/здобувачем протягом перших двох років навчання в аспірантурі.

За умов позитивного рішення комісії здобувач отримує Експертний висновок із датою та номером. Зауважте! При публікації матеріалів дисертаційного дослідження вказуються дані Експертного висновку, а не Довідки. Наявність довідки не є підставою висвітлювати дані дослідження, як обговореного на комісії.

 

Перелік документів для експертизи відрізняється в залежності від типу дослідження та його етапу

А. Планування дисертаційного дослідження

B. Підготовка до захисту дисертації

С. Публікація  наукової статті 

D. Затвердження теми НДР

Е. Звіт за результатами НДР

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

Документи на Комісію мають бути подані за 2-3 тижні до запланованого засідання.

Всі документи до Комісії подаються в 1 примірнику,

окрім –

«Експертний висновок» – 3 екз,

«Запрошення до експертів» – 2 екз.

 

Доповідь на Комісію має бути стислою (тривалість 3-5 хвилин!),оформленою за структурою та прикладом (Додаток 13)

  • Назва теми дослідження
  • Дослідник
  • Кафедра НМУ
  • Науковий керівник/консультант
  • Мета дослідження
  • Завдання дослідження (при затвердженні теми), результати дослідження (перед захистом)
  • Дизайн дослідження
  • Етичні аспекти дослідження

Просимо звернути увагу, для проведення біоетичної експертизи наукової роботи, що виконується на кафедрі, здобувач має повністю узгодити: дизайн дослідження, відмінності та комплектність груп пацієнтів, їх характеристики; головні змінні, що складуть основу статистичної обробки; предмет та об’єкт дослідження, особливості узяття біологічного матеріалу, транспортування, зберігання; перелік параметрів, які будуть вимірюватися; обладнання та методики, з’ясувати бази та лабораторії, де будуть виконуватися дослідження/вимірювання, джерела фінансування тощо.

Також, дослідник має надати в комісію копії повністю затверджених і підписаних договорів про клінічну базу, співпрацю із іншими установами/лабораторіями (якщо оформлювалися), Інформовану згоду, яка розроблена дослідником для конкретного дослідження, затверджена на кафедрі, погодження про доступ до архіву даних (якщо використовуються) і т п.

Експертам дослідник має пояснити та обґрунтувати статистичні підходи, які він використовує для обробки даних, формули розрахунку необхідній але достатній кількості пацієнтів в групах та принципи обробки даних.

Без повного пакета документів та пояснень експертиза проводитися не буде.