ВІДКРИТО КОНКУРС НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ МІЖНАРОДНОЇ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТІ АРІСТОТЕЛЯ (САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ) 2018-19 Н.Р.

21.02.2018

Шановні колеги!

Раді повідомити, що минулого року Національний медичний університет імені О. О. Богомольця виграв конкурс з міжнародної кредитної мобільності на 2017-2019 рр. разом з Університетом Арістотеля в м. Салоніки (Греція) (AUTH).

Оголошується конкурс серед співробітників НМУ на мобільності впродовж 2018 р. (до 10 грудня 2018 р.).

Мобільність для співробітників можлива або з метою навчання/стажування (staff for training), або з метою викладання (staff for teaching) впродовж 5 днів (не враховуючи 2 днів на дорогу).

Процедура відбору

 1. У період з 20 лютого 2018 р. по 20 березня 2018 р. НМУ проводить внутрішній відбір претендентів та номінує 10 співробітників на участь у зовнішньому відборі грецьким вишем.
 2. Усі рекомендовані співробітники отримують вказівки із подання он-лайн заявки на веб-порталі Університету Арістотеля, а також перелік документів, які необхідно завантажити.

Період подання документів до Університету Арістотеля – 21 березня – 20 квітня 2018 р.

 1. Після дедлайну всі заявки будуть оцінені координаторами ECTS відповідної школи чи факультету Університету Арістотеля.
 2. Відбіркова комісія вирішуватиме, кому надати грант на мобільність відповідно до критеріїв: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/assessment

Критерії внутрішнього відбору

У конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні та адміністративні працівники  НМУ імені О.О. Богомольця, які працюють за основним місцем роботи, усіх факультетів/інститутів та структурних підрозділів.

Для науково-педагогічних працівників:

Кандидати повинні мати:

 • науковий ступінь РhD;
 • володіти іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером (рівень В2), та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує;
 • мати план викладання/стажування, узгоджений з керівником кафедри та, за можливості, погоджений з вишем-партнером;
 • протягом останніх трьох років брати активну участь в міжнародній діяльності університету (участь у розробці та впровадженні міжнародних проектів на кафедральному, інституціональному рівнях, а також отримання індивідуальних грантів).

Примітка 3. Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є ступінь залучення до  підготовки  міжнародних освітньо-наукових проектів.

Для адміністративних співробітників:

 • володіти іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж В2;
 • мати план стажування, узгоджений з керівником структурного підрозділу та, за можливості, погоджений з вишем-партнером.

Примітка 4. Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом підтримки, другим критерієм є участь у міжнародних грантових програмах, проектах.

Порядок проведення конкурсу

Кандидати  мають подати до відділу міжнародних зв’язків в електронному вигляді  такі документи:

 1. CV / резюме в форматі EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 2. Копія диплома кандидата наук (для науково-педагогічних працівників).
 3. Мотиваційний лист.
 4. Сертифікат чи інший документ про рівень знання англійської мови (не нижче В2).
 5. План-проспект програми стажування / викладання,
 6. Рекомендація кафедри/ структурного підрозділу з аргументованим викладом доцільності стажування для конкретного претендента.
 7. Лист підтримки (або будь-яка комунікація) від школи/факультету/кафедри, цікавих апліканту.*

*Цей лист не є обов’язковим, проте він позитивно впливає на оцінювання заявки. Апліканти мають сконтактувати з координатором ECTS школи/факультету, на який вони хочуть подаватися.

Перелік координаторів ECTS можна знати тут – https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international

 Усі документи подаються англійською мовою.

Документи просимо надсилати на адресу відділу міжнародних зв’язків intdep@nmu.ua . У темі листа просимо вказувати “Еразмус +_AUTH_2018”.

Кінцевий термін подачі пакету документів до відділу міжнародних зв’язків – 12 березня 2018 р.

Документи, що не відповідають встановленим вимогам або подані після закінчення терміну подачі документів, не приймаються та не реєструються.

Зареєстровані пакети документів передаються до Комісії, яка проводить їх оцінку у відповідності до критеріїв та оформлює протокол відбору. За результатами роботи Комісії складається основний та резервний списки кандидатів, які рекомендовані до участі у програмі Еразмус + (кредитна мобільність).

Координатор з відділу міжнародних зв’язків надсилає результати відбору координаторам проектів вишів-партнерів, оповіщає кожного кандидата електронною поштою та розміщує результати на веб-сторонці відділу міжнародних зв’язків.

Координатор:

Малунова Ганна Дмитрівна,

відділ міжнародних зв’язків

intdep@nmu.ua

тел.: 235-71-12

Усі новини щодо впровадження проектів у межах програми Еразмус + можна знайти на офіційній веб-сторінці відділу міжнародних зв’язків http://interdep.nmu.ua/

 

Відділ міжнародних зв’язків