Український медичний ліцей

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця разом із Міністерст­вом охорони здо­ров‘я України та Київською державної адміністрацією 18 квітня 1990 року першим на теренах колишнього СРСР та в Україні створив спочатку медичні класи, а потім у 1991 році два державних медичних ліцеї, які стали необхідним компонентом ­побудови системи безперервної медичної освіти.uml1

11 червня 1997 року за сприяння Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства освіти та науки України, Київської міської державної адміністрації був створений єдиний Український медичний ліцей, засновником якого став Національний медичний університет імені О. О. Бо­го­мольця.

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, згідно зі своїм Статутом, є середнім загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює допрофесійну підготовку талановитої молоді, готує її до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я в якості молодшого медичного персоналу. На даний момент ліцей очолює проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки НМУ, доктор педагогічних наук, професор Я. В. Цехмістер.

Особливістю функціонування ліцею стало те, що він є структурним підрозділом Національного медичного університету і використовує потенціал медичної гімназії № 33 м. Києва (директор – В. Л. Бабенко). У навчальному процесі ліцею беруть участь сім кафедр Університету – медичної і біологічної фізики, біології, біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, медичної та загальної хімії, іноземної мови, латинської мови, пропедевтики внутрішньої медицини №1.

У ліцеї функціонує Піклувальна Рада, очолює яку Герой України, Радник Президента України, Народний депутат України всіх скликань, Голова Верховної Ради України І та ІІІ скликань, Пре­зидент Міжнародного Благодійного Фонду імені П. Куліша І. С. Плющ.

У 2011 році ліцей відзначив своє 20-річчя.uml2

У навчальному закладі працюють 82 викладачі, серед яких: 57 викладачів Університету (8 професорів, 42 доценти та старші викладачі, решта мають ступінь кандидата наук) і 46 вчителів-методистів.

Український медичний ліцей входить до складу фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО (2000 р.), є членом асоціації «Зелені школи світу» зі штабом у Торонто (Канада, 1998 р.), є партнером Інституту біофізики РАН та експериментальної школи-лабораторії АПН Росії (Росія, м. Пущино, 1997 р.), має Угоди про співробітництво з кафедрою біофізики Московського державного університету імені М. М. Ломоносова, школою санітарів лікарні св. Вальбурга в Німеччині, Інститутом Петра Могили в Канаді (м. Саскатун), гімназією імені П. Куліша (м. Борзна, Чернігівська область), ліцеєм інформаційних технологій № 1533 (Росія, м. Москва).

Ліцей першим серед профільних медичних навчальних закладів на теренах СНД був відзначений Великою Срібною медаллю Міжнародної Педагогічної Академії (Росія, м. Москва) за досягнення в галузі освіти, культури та науки.

Навчальний заклад нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Почесним Дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Ліцей згідно з Національним рейтингом України визнано «Флагманом науки і освіти». Ліцею присвоєно Почесне звання «Лідер ­сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти України. У 2011 ро­ці навчальний заклад нагороджено Срібною медаллю у номінації «Застосування сучасних засобів навчання в загальноосвітній школі, професійно-технічній та позашкільній освіті», Золотою медаллю у номінації «Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу ­інноваційних педагогічних технологій», Золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» на Міжнародних освітніх виставках.

Міжнародним Благодійним Фондом імені П. Ку­ліша з 1997 року започатковано присудження персональних стипендій найкращим викладачам та учням ліцею.

Ліцей є колективним членом Малої академії наук України. Наукове товариство ліцеїстів імені О. П. Ромоданова в 2001 р. першим на Україні було нагороджено найвищою відзнакою «Золота Сова» Президії Малої академії наук, яку вручив на Загальних зборах академії Герой України, Президент НАН України академік Б. Є. Патон.

З 2000 року ліцей утримує перше місце серед загально-освітніх навчальних закладів по м. Києву за результатами наукових конкурсів-захистів Малої академії наук України.

У 2010 році навчальний заклад став абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН серед 9-11-х класів м. Києва. З високої трибуни Президії Академії наук України Український медичний ліцей названо лідером з упровадження нових форм організації науково-дослідницької роботи серед учнів 9-11-х класів.

З 2000 року Вчена рада Інституту нейрохірургії НАМН України імені А. П. Ромоданова прийняла рішення про нагородження учнів ліцею персональними стипендіями.

За 20 років роботи ліцей випустив понад 2 030 учнів, які стали студентами всіх факультетів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Випускники навчального закладу успішно працюють в установах охорони здоров’я м. Києва, регіонах України, навчаються в клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, продовжують навчання в різних країнах світу. Багато з них відомі не тільки в нашій країні, але й за кордоном.

УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ

Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

Ліцензія Головного управління освіти
і науки міста Києва
№ 111098 від 11.06.97 р.

Юридична адреса:

01601, Україна, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13,

Тел.: 234-85-61, 287-27-38, 599-53-13

uml4