НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Темпус

З 2011 року Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця бере участь у виконанні міжнародного проекту TEMPUS „Модернізація додипломної медичної освіти в країнах Східного сусідства Європейського Союзу. Modernising Undergraduate Medical Education in the EU Eastern Neighbouring Area (MUMEENA)” в рамках програми TEMPUS EACEA 32/2010. № проекту 516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR. Англійський сайт проекту розташований за адресою http://www.mumeena.eu/index.html

36-місячний проект за участю чотирьох європейських медичних шкіл, шести ВНЗ та трьох інституцій (Національні Міністерства та агентства акредитації) з трьох країн-партнерів (10.2011-10.2014 рр). Країни- учасники: Велика Британія (м.Лідс), Нідерланди (м. Утрехт), Іспанія (Гранада) і Італія (м. Мілан), Україна, Азербайджан та Грузія.

Загальна мета проекту полягає у сприянні вдосконаленню додипломної медичної освіти в країнах-партнерах, зокрема в Україні, для забезпечення її відповідності принципам та цілям Болонського процесу та міжнародним стандартам з метою інтеграції української медичної освіти в Єдиний європейської освітній простір.

Конкретні цілі проекту

 • Створення або оновлення стандартів вищої медичної освіти
 • Модернізація інтегрованого навчального плану підготовки лікарів на додипломному етапі в Азербайджані, Грузії та Україні шляхом удосконалення існуючих та впровадження нових педагогічних, навчальних та оцінювальних підходів в межах окремих дисциплін та модулів (зразки) (на прикладі соціальної медицини; гериартрії (медицини людей похилого віку); раннього опанування клінічного мисленні та клінічних навичок; формування вмінь наукових досліджень) у відповідності до міжнародних стандартів AMEE/WFME
 • Професійний розвиток викладацького складу шляхом створення Центрів підготовки викладачів в кожній партнерській країні для забезпечення стійкої інфраструктури процесу модернізації
 • Розповсюдження моделі модернізації медичної освіти серед інших країн Східного сусідства.

 

Напрямки проекту:

 • Оновлення галузевих стандартів вищої освіти згідно з сучасними підходами в Єдиному європейському освітньому просторі
 • Модернізація навчального плану
  • Раннє провадження практичних занять з розвитку клінічного мислення ( Case Based Clinical Reasoning )
  • Підсилене вивчення геронтології (створення та впровадження інтегрованої наскрізної програми з вивчення геронтології та гериартрії)
  • Навчання студентів методології наукової роботи, розвиток дослідницьких навичок у майбутніх лікарів ( Open Box )
  • Нова філософія засвоєння практичних навичок студентами
 • Створення та функціонування тренінгового центру для викладачів

 

Учасники проекту : консорціум медичних університетів: Великої Британії (Інститут медичної освіти Університету м.Лідс, Італії (Католицький університет Святійшого Серця Ісуса, м.Мілан), Іспанії (Університет Гранади), Нідерландів (Медичний факультет Університету м.Утрехт), України (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Івано-Франківський національний медичний університет), Центр Тестування при МОЗ України (Україна), Грузії (Тбіліський державний медичний університет, Тбіліський державний університет), Азербайджану (Азербайджанський державний медичний університет, Нахічеванський державний університет).