НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчальний час студента

Визначається кількістю облікових одиниць часу, які відведені для виконання навчальних планів і програм підготовки на даному освітньо-кваліфікаційному рівні. Він включає:

  • термін навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем,chas
  • навчальний рік і навчальний курс,
  • навчальний семестр,
  • навчальний тиждень,
  • навчальний день,
  • навчальне заняття,
  • самостійну роботу,
  • екзаменаційну сесію,
  • виробничу практику,
  • канікули.

 

Навчальний рік у НМУ імені О. О. Богомольця триває 12 місяців, розпочинається 1 вересня.

Протягом одного навчального року студент навчається на відповідному навчальному курсі.

Тривалість його перебування на курсі включає – І і ІІ навчальні семестри, підсумковий контроль, виробничу практику (якщо це передбачено навчальним планом) та канікули. Закінчення навчання студента на конкретному курсі (семестрі) оформлюється наказом ректора про переведення його на наступний курс (семестр) навчання (за умов повного виконання студентом навчальних планів і навчальних програм із дисциплін).

Навчальний семестр – це частина навчального року, яка закінчується підсумковим семестровим контролем. Його тривалість визначається навчальним планом і графіком навчального процесу.

Навчальний тиждень студента складається з 5 днів і включає в середньому 30 аудиторних навчальних годин при ЄКТС. Самостійна позааудиторна робота становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

chas2Субота та неділя – вихідні дні. За погодженням із ректором (проректором з науково-педагогічної роботи) з ініціативи органів студентського самоврядування на деяких кафедрах у суботу можуть проводитись консультації та відпрацювання пропущених студентами занять.

Навчальні заняття тривають 2 або 3 академічні години (тривалість академічної години – 45 хвилин) при стрічковій формі розкладу, 4-6 академічних годин, якщо форма розкладу є цикловою.

Виробнича практика для студентів 2-3 курсів, які навчаються за ЄКТС, проводиться як навчальні заняття упродовж відповідного навчального року; для всіх інших студентів – після закінчення екзаменаційної сесії відповідно до навчальних планів і графіків навчального процесу на базах закладів практичної охорони здоров’я і в санітарно-епідеміологічних станціях.

Канікули в НМУ надаються двічі на рік (зимові та літні), відповідно до затвердженого навчального плану і графіку навчального процесу.