ЗУСТРІЧ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ З ГРУПОЮ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ № 5

08.09.2014
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор K.M. Амосова провела зустріч зі студентами, які мешкають у гуртожитку №5 стоматологічного факультету Університету.
На зустрічі, на якій були присутні проректори Університету, декани, студенти розглянули звернення студентів на ім'я ректора з приводу питання, щодо поселення у гуртожиток № 5 у серпні – вересні 2014року та ситуацію, яка складається із розміщенням студентів першого курсу (текст додається).
Виступили: Ректор НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор K.M. Амосова, в.о. першого проректора, професор Я.В. Цехмістер, декан стоматологічного факультету, професор В.П. Неспрядько, голова студентського містечка Університету І.І. Августинович, представники групи студентів.
Було прийнято колегіальне рішення про створення комісії з перевірки поселення студентів в гуртожитки №2, №5 стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.
Голова комісії – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, голова Антикорупційного комітету Університету, професор В.І. Степаненка (наказ додається).
Звіт про результати роботи комісії повинен бути наданий ректору Університету до 16 вересня 2014 року.

Новини Національго медичного університету НМУ

 

 

 

НАКАЗ № 497
від 08.09.2014
 
Про створення комісії з перевірки
поселення студентів першого курсу
в гуртожитки №2, №5
НМУ імені О.О. Богомольця
 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НМУ імені О.О. Богомольця, Положень «Про студентський гуртожиток», «Про поселення та проживання у студентських гуртожитках», «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках», забезпечення належних житлово-побутових умов для проживання, навчання та відпочинку в гуртожитках Університету, дотримання правил внутрішнього розпорядку, ефективного використання житлових площ, з метою перевірки виконання наказу НМУ імені О.О. Богомольця № 439 від 18.08.2014 р. «Про поселення у гуртожитки НМУ імені О.О. Богомольця в 2014/2015 н.р.»,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Створити комісію з перевірки поселення студентів першого курсу в гуртожитки №2, №5 НМУ імені О.О. Богомольця (далі – Комісія)  у складі:
– в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор В.І. Степаненко (голова комісії);
– проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань, професор О.А. Никитюк (заступник голови комісії);
– директор студентського містечка Університету І.І. Августинович (заступник голови комісії);
– декан стоматологічного факультету, професор В.П. Неспрядько;
– головний інженер М.М. Маєтний;
– начальник відділу гуманітарної освіти та виховання О.С. Горова;
– юрисконсульт Л.Д. Боссак;
– заступник декана стоматологічного факультету М.А. Гордійчук;
– голова студентської громадської організації «Студдовіра» В.В. Гілюк;
– в.о. голови Студентського парламенту П.А. Згурський;
– голова студентського профспілкового комітету В.М. Пилипко;
– співголова Антикорупційного комітету В.П. Моторний;
– голова студентської ради гуртожитку №2 Є.Р. Павицький;
– голова студентської ради гуртожитку №3 О.О. Янчук;
– голова студентської ради гуртожитку №4 А.А. Борисенко;
– голова студентської ради гуртожитку №5 В.Б. Янішин;
– голова студентської ради гуртожитку №6 В.М. Орел;
– голова студентської ради гуртожитку №7 Б.Р. Мельник.
2. Комісії перевірити:
– затверджений склад комісії з поселення стоматологічного факультету;
– протоколи рішення студентських рад гуртожитків №2, №5 з розподілу місць;
– поіменні списки пільгових категорій студентів стоматологічного факультету, які потребують першочергового поселення;
– списки осіб, яким відмовлено у поселенні на 2014/2015 н.р.;
– результати реєстрації паспортистами поселених першокурсників;
– рішення студентських рад гуртожитків і профбюро стоматологічного факультету щодо переселення з кімнати (блоку) в кімнату (блок);
– своєчасне складання дефектних актів щодо амортизованих, зіпсованих або знищених мешканцями гуртожитків №2, №5 матеріальних цінностей та порушення правил проживання;
– збереження наданих в тимчасове користування житлових кімнат (блоків), місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання, опис меблів та іншого майна із зазначенням їх стану;
– наявність поновлених інформаційних стендів зі списками мешканців, студентської ради, графіками чергування по гуртожитку, правилами внутрішнього розпорядку, правилами користування електричними, газовими плитами та ліфтами, вимогами техніки безпеки.
3. Звіт про результати роботи Комісії надати ректору Університету до 16.09.2014р.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професора Я.В. Цехмістера.
 
 
Ректор
член-кореспондент НАМН України,
професор К.М. Амосова