НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

30.09.2016

29 вересня 2016 року у конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора НМУ проф. К.М. Амосової, яке було присвячено розгляду кадрових питань та поточних справ.

До реалізації порядку денного Почесними грамотами Вченої ради за сумлінну і бездоганну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної і фармацевтичної освіти та науки, високий професіоналізм, активну громадську позицію і з нагоди професійного свята Дня фармацевтичного працівника були нагороджені к.мед.н., доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Л.І. Голопихо та к.мед.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки О.І. Ємельянова.

Після оголошення матеріалів особової справи та обговорення шляхом таємного голосування були обрані:
1.1. на посаду завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор В.З. Нетяженко.
1.2. на посаду завідувача кафедри медичної та біологічної фізики – член-кореспондент НАПН України, д.фіз-мат.н., професор О.В. Чалий.
1.3. на посаду завідувача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки – академік НАПН України, д. психологічних наук, професор С.Д. Максименко.
1.4. на посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології – д.мед.н., професор А.В. Борисенко.
1.5. на посаду завідувача кафедри філософії та соціології – д.ф.н., професор І.В. Васильєва.
1.6. на посаду завідувача кафедри медичної та загальної хімії – д.х.н., професор В.О. Калібабчук.
1.7. на посаду завідувача кафедри ендокринології – д.мед.н. Ю.І. Комісаренко.
1.8. на посаду завідувача кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань – д.мед.н. О.В. Савичук.
1.9. на посаду завідувача кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології – д.мед.н., професор П.С. Фліс.
1.10. на посаду завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку – д.мед.н., професор Л.М. Яковенко.
1.11. на посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету – д.мед.н., професор О.Б. Яременко.
1.12. на посаду професора кафедри педіатрії №4 – д.мед.н. В.Г. Бурлай.
1.13. на посаду професора кафедри оториноларингології – д.мед.н., професор В.М. Васильєв.
1.14. на посаду професора кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету – д.мед.н. П.Ф. Дудка.
1.15. на посаду професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології – д.мед.н. О.В. Салата.
1.16. на посаду професора кафедри дерматології та венерології – д.мед.н. С.Г. Свирид.
1.17. на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 – д.мед.н. Л.В. Шкала.
1.18. на посаду завідувача бібліотеки – Л.О. Матюхіна.

Було присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі організації та економіки фармації кандидату педагогічних наук, доценту кафедри О.Ю. Лисенко.

Поточні справи:

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент О.В. Стеченко.
1. Про підписання угод зі студентами 1-го курсу (держбюджет).
2. Удосконалення розрахунку ІРП випускників 2017 року.
3. Про перезарахування навчальних дисциплін студентам за результатами їх попереднього навчання.
4. Про присвоєння ім’я д.мед.н., професора Шамрая Євгенія Федоровича лекційній аудиторії №2 фізико-хімічного корпусу НМУ імені О.О.Богомольця.
5. Про затвердження програми циклу тематичного удосконалення «Сучасні аспекти охорони громадського здоров’я» (тривалість навчання – 1 міс.).

Доповідач – проректор з наукової роботи професор Т.М. Черенько.
6. Щодо переривання навчання та відрахування зі складу аспірантів кафедри загальної практики (сімейної медицини) медико-психологічного факультету Дожук Каріни Максимівни, аспіранта 2-го року навчання з відривом від виробництва (спеціальність 14.01.02-внутрішні хвороби) за станом здоров’я.
7. Щодо рекомендації надання творчої відпустки на термін з 01.10.16 по 31.12.16р асистенту кафедри внутрішньої медицини №4 Алтуніній Наталії Валеріївні для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
8. Про надання рекомендації на проведення 15-17 листопада 2017 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2017р.

Доповідач – голова профспілкового комітету М.М. Лук’янець.
9. Про висунення кандидатів на нагородження на честь 175-річчя заснування НМУ імені О.О. Богомольця.

У перервах засідання члени Вченої ради мали змогу відвідати дві виставки, присвячені 175-річчю Університету, зокрема персональну виставку живопису завідувача кафедри хірургії стоматологічного факультету, професора Миколи Тутченка та виставку малюнків гістологічних препаратів випускниці НМУ 2001 року Оксани Константиновської.

Вчений секретар Ради