НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ЗА УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ З ІСПАНІЇ, ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ТА ЯПОНІЇ

27.10.2021

23 жовтня 2021 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної і медичної психології на тему «Крос-культурні дослідження».

Викладач кафедри, кандидат психологічних наук М.В.Ільїн розповів студентам про результати експериментальних досліджень у цьому напрямку. Студенти ознайомились з метою та видами крос-культурних досліджень. Як зазначив доповідач, посилаючись на власне дисертаційне дослідження «Психологічний інфантилізм як чинник самопрезентації особистості» (Луцьк, 2020), крос-культурне дослідження, в якому брали участь представники української, американської, японської та корейської культурних традицій, дало змогу побудувати модель психологічного інфантилізму особистості. Порівняльний аналіз моделей психологічного інфантилізму дав змогу визначити, що підлещування, перебільшення своїх досягнень, вибачення із запереченням відповідальності та самовихваляння в групі представників корейської культури мають більший вплив на інші показники та вагу в діагностуванні інфантилізму особистості. У групі представників японської культурної традиції – це нейротизм, виправдання із запереченням відповідальності та приємність; у групі американців – благання; у групі української культурної традиції – це виправдання з прийняттям відповідальності, перебільшення своїх досягнень, негативна оцінка інших та соматизація.

У зустрічі взяли учать студенти з Іспанії, Південної Кореї та Японії, які поділились своїми враженнями від перебування в Україні. Вони зазначили, що студенти в Україні поводяться більш інфантильно порівняно зі Східною культурою. Але позитив, який одразу впав у вічі, в тому, що чоловіки з більшою повагою ставляться до жінок. Дискусія відбувалась насичено та продуктивно, що дало змогу представити високий рівень знань наших студентів. Вільно спілкуючись англійською мовою, вони ставили запитання іноземним колегам та обговорювали відповіді. Кафедра загальної і медичної психології всебічно сприяє міжкультурному діалогу здобувачів вищої освіти в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

 

Прес-центр за матеріалами кафедри загальної і медичної психології