НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАКЛЮЧНИЙ ДЕНЬ ВІЗИТУ ТУРЕЦЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ ГАЗІ

18.01.2022

18 січня 2022 року, другий день перебування турецької делегації Медичної школи Університету Газі у складі — декана Медичної школи Університету Газі, професора, доктора Мустафи Некмі Ілхана, заступника декана, професора, доктора Ільяса Окура та члена еквівалентної комісії ради з питань вищої освіти, професора, доктора Мурата Кекіллі, — розпочався відвіданням Центру тестування Міністерства охорони здоров’я України — державної неприбуткової організації, на яку покладено функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ЄДКІ та іспитів «Крок».

Гостей поінформували, що Центр тестування було створено 1999 року за участі експертів Асоціації медичної освіти Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC). Він проводить іспити «Крок» для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» і є першою спеціалізованою атестаційною організацією в Україні та країнах СНД, яка застосовує науково обґрунтовані методи стандартизованого тестування на національному рівні. Центром тестування успішно виконано понад 10 міжнародних проектів від USAID, Європейської Комісії, фонду Сороса, ПРООН та інших міжнародних фундацій. Рішенням 8-ої Всесвітньої конференції з медичної освіти «Ottawa Conference on Medical Education» (2004) програму ліцензійних іспитів України було рекомендовано іншим країнам, що впроваджують ліцензійні іспити, як модель для використання, а Центр тестування при МОЗ України визнано унікальним для Східної Європи.

Близько 12.00 гості з Анкари прибули до Бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця, розташованій у фізико-хімічному корпусі. Означивши місце бібліотеки в структурі нашого Університету як одне з ключових, зупинившись на важливих підрозділах університетської книгозбірні, її фондах і раритетах, директор Л.В. Папуша ознайомила турецьких колег з такими рідкісними манускриптами, як зведення наказів російської імператриці Катерини ІІ чотирма мовами 1770 року видання і «Руководство к познанію і леченію младенческих болезней» Адольфа Ґенке 1823 року видання.

Гості з інтересом подивились англомовний підручник, співавторами якого є турецькі фахівці. Наступним пунктом програми перебування делегації було відвідання НДІ експериментальної та клінічної медицини як структурної одиниці НМУ імені О.О. Богомольця. Вичерпну інформацію про цей підрозділ представила його директор, професор Л.В. Натрус. Лариса Валентинівна наголосила на актуальних проблемних напрямках наукової діяльності НДІ і профільної кафедри і як приклад навела звіт з міжнародного конгресу в Лісабоні 2-5 жовтня 2021 року, розміщений на одному із стендів.

Не менш змістовною і багатою на враження була екскурсія, яку запропонував завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, академік НАН і НАМН України, професор В.П. Широбоков. Гості переконалися, що кафедра, як і Університет в цілому, має всі можливості для проведення досліджень і втілення в життя задумів та проєктів, про які коротко розповів Володимир Павлович. Якщо характерний аромат сухих білих грибів у лабораторних кімнатах не став дивиною для колег з Університету Газі, то цього не скажеш про японський і вітчизняний електронні мікроскопи, які займають окремі приміщення і являють собою складні системи, про генератор рідкого азоту тощо.

Насичений подіями для турецької делегації день продовжила зустріч з керівництвом НМУ — ректором, членом-кореспондентом НАМН України, професором Ю.Л. Кучиним,  першим проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, членом-кореспондентом НАМН України, професором О.М. Науменком, проректором з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професором Р.Л. Скрипник, проректором з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професором О.А. Канюрою, проректором з наукової роботи та інновацій, професором С.В. Земсковим, проректором з наукової та навчальної роботи, професором О.М. Власенком, проректором з економічних питань, доцентом В.С. Титикалом, начальником відділу міжнародних зв’язків, доцентом І.В. Сахандою, заступниками начальника навчально-методичного відділу, доцентом І.К. Гребень та І.І. Кучеренко.

Питаннями для обговорення були — особливості академічної мобільності в НМУ імені О.О. Богомольця, отримання бінарного диплому, теми та напрямки наукових досліджень,  фінанси та економіка в НМУ в 2021 році тощо. Ректор, професор Ю.Л. Кучин надав слово проректору з економічних питань, доценту В.С. Титикалу. Під час обговорення його доповіді особливе пожвавлення турецької сторони викликала позиція щодо фінансових ризиків та перспектив у 2022 році (презентація). З основними напрямками наукових досліджень в НМУ гостей ознайомив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков (презентація). У доповіді щодо академічної мобільності в НМУ проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник акцентувала увагу на тому, що одним із стратегічних напрямків розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції  до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації, а академічна мобільність є ключовим показником інтеграції вищої медичної освіти до міжнародного освітнього простору (презентація).

Завершилася зустріч обопільним наміром найближчим часом підготувати та підписати меморандум про співпрацю обох університетів.

 

Прес-центр