ВІДКРИТІ КОНКУРСИ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020»

17.12.2014
(КІНЕЦЬ 2014 — ПОЧАТОК 2015)
"Горизонт 2020« — нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона стартувала 1 січня 2014 року і триватиме до 2020 року з загальним бюджетом приблизно 70 млрд. євро. «Горизонт 2020» є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу «Європа 2020» з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічного зростання та створення нових робочих місць.
Пропонуємо вашій увазі інформаційний матеріал, підготовлений Національним Інформаційним Центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України, http://www.fp7-ncp.kiev.ua) стосовно структури і пріоритетів програми, схем фінансування та умов участі у проектах.
Щодо напряму «Health, demographic change and wellbeing»,радимо вам уважно ознайомитися з Робочою програмою конкурсів 2014-2015 рр. Теми, що мають відношення до охорони здоров'я і новітніх технологій у галузі медицини (перехресна тематика), можна також знайти у Робочих програмах за тематичними напрямами «Information and communication technologies», «Nanotechnology & Biotechnology» та «Food security, Sustainable agriculture and Forestry».
Задля зручності пропонуємо вам перелік конкурсів, відкритих на кінець 2014 — початок 2015 у перелічених вище Робочих програмах:
Відкриті конкурси:
Блок Соціальні виклики, тип проектів — дослідження та інновації (Research and Innovation Development — RIA)
Індивідуальне здоров'я та охорона здоров'я (РНС) — deadline date: 14-10-2014.
РНС −02-2015: Розуміння хвороби: системна медицина.
РНС-03-2015: Розуміння загальних механізмів хвороби та їх відповідність супутнім захворюванням.
РНС-04-2015: Зміцнення здоров'я та профілактика захворювань: вдосконалення міжгалузевого співробітництва в галузі навколишнього середовища та заходів з охорони здоров'я.
РНС-11-2015: Розвиток нових інструментів і технологій діагностики: in vivo медичні технології візуалізації.
РНС-14-2015: Нові методи лікування рідкісних захворювань.
РНС-16-2015: Інструменти і технології для передових методів лікування.
РНС-18-2015: Встановлення ефективності втручань в галузі охорони здоров'я в педіатричній практиці.
PHC-22-2015: Зміцнення психічного благополуччя старіючого населення.
PHC-24-2015: Супровід персоналізованої медицини в системах охорони здоров'я.
PHC-25-2015: Сучасні комп'ютерні системи і сервіси для інтегрованого медичного догляду — deadline date: 21-04-2015.
PHC-27-2015: Самостійне керування станом здоров'я і перебігом захворювання та розширення прав і можливостей пацієнта за підтримки інформаційних та комунікаційних технологій — deadline date: 21-04-2015.
PHC-28-2015: Самостійне керування станом здоров'я і перебігом захворювання та системи прийняття рішення , що базуються на комп'ютерному моделюванні — deadline date: 21-04-2015.
PHC-29-2015: Державні закупівлі інноваційних eHealth послуг — deadline date: 21-04-2015.
PHC-30-2015: Цифрові дані щодо стану здоров'я, які здатні вдосконалити діагностування та лікування — deadline date: 21-04-2015.
PHC-33-2015: Нові підходи до вдосконалення прогностичного тестування безпеки людини.
Координація діяльності в галузі здоров'я (НСО)
HCO-06-2015: Глобальний альянс з хронічних хвороб, профілактики та лікування легких захворювань. Тип проекту — дослідження та інновації (RIA) deadline date: 21-04-2015.
HCO-17-2015: Шлях до сталого розвитку та глобалізації Ініціативи спільної реалізації програм з нейродегенеративних захворювань. Тип проекту — координація та підтримка діяльності (CSA) deadline date: 24-02-2015
ПЕРЕХРЕСНА ТЕМАТИКА
Блок Соціальні виклики, тип проектів — RIA
Сталість продовольчої безпеки (SFS) — deadline date: 24-02-2015
SFS-13-2015: Біологічне забруднення культур і ланцюгів живлення.
SFS-16-2015: Вирішення проблеми недоїдання у літніх людей.
Біотехнологія (BIOTEC) — deadline date: 26-03-2015
BIOTEC-2-2015: Нові підходи у біоінформатиці в обслуговуванні біотехнології.
BIOTEC-6-2015: Метагеноміка як інноваційний провідник.
Блок Індустріальне лідерство, тип проектів — RIA
Нанотехнології, новітні матеріали та продукція (NMP) — deadline date: 26-03-2015
NMP-11-2015: Лікування раку за допомогою наномедицини.
NMP-12-2015: Біоматеріали для лікування та профілактики хвороби Альцгеймера.
Крім представлених відкритих конкурсів блоків Соціальні виклики та Індустріальне лідерство, можна також брати участь у конкурсах блоку Діяльність Марі Склодовської-Кюрі (обмін персоналом, персональні гранти тощо).
Для дослідників у галузі шлунково-кишкової фізіології, патофізіології, і терапевтичних розробок створено міжнародну мережу GastroNet2020. Основна мета цієї мережі полягає у забезпеченні ресурсами дослідників для визначення партнерів зі спільними цілями всередині ЄС та за її межами. Дослідники можуть використовувати GastroNet2020 для пошуку партнерів для створення консорціуму, щоб конкурувати за фінансування у такій програмі як Горизонт 2020.
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті мережі: www.gastronet2020.ie
Безумовно, Програма «Горизонт-2020» має багато специфічних рис, проте алгоритм процесу підготовки пропозиції в цілому схожий з тим, що був у Сьомій Рамковій програмі ЄС. Тому радимо вам ознайомитися з трьома частинами видання, що його було здійснено НКП «Здоров'я» протягом останніх двох років. Посилання на них наведені нижче:
Наведена форма для пошуку партнерів не є догмою. Дані про свої ідеї, розробки і бажання можнае викласти інакше, але так, щоб це було зрозуміло потенційним партнерам. Щодо консультацій з будь-яких питань, пов'язаних з можливістю участі у спільних наукових проектах, звертатися до відділу науки або міжнародного відділу НМУ, а також безпосередньо до Національного Інформаційного Центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України). Можете також надсилати нам заповнені форми для пошуку партнерів, а ми будемо їх розсилати у відповідні НКП європейських країн.
З появою нових матеріалів щодо особливостей функціонування програми «Горизонт-2020», вони будуть розміщуватися на сайті http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
Проекти підтримки:  http://www.inco-eap.net/