НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ НМУ, ВИЗНАЧИЛИСЯ ЛІДЕРИ НАУКОВИХ ПЕРЕГОНІВ

10.06.2021

Сьогодні звітують про набуті знання протягом навчального року не лише студенти, випускники, а й аспіранти. У нашому Університеті близько 60 молодих науковців працюють на різних кафедрах НМУ, щоб у недалекому майбутньому здобути вчену ступінь « Доктора філософії».

9 червня комісія у складі – проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій, професора С.В. Земскова, завідувача відділу аспірантури та докторантури, доцента К.О. Гололобової, провідного фахівця цього ж відділу І.О. Дюдіної провела атестацію аспірантів першого, другого та третього років навчання. Кожен здобувач вченого ступеня прозвітував про хід виконання наукової праці у присутності не тільки авторитетної комісії, а й всього творчого загалу талановитої молоді.

Під час підбиття підсумків професор С.В. Земсков відзначив, що аспіранти відповідально поставилися до виконання роботи, творчий пошук триває і молоді науковці наполегливо працюють, щоб у зазначені строки захистити вчену ступінь «Доктора філософії». Сергій Володимирович також відзначив лідерів наукових перегонів, які проявили особливих потяг до нових знань, бажання зробити свій внесок до наукової скарбниці  НМУ імені О.О. Богомольця і достроково подали свої дисертації на захист. Це аспіранти третього року навчання Артем Неверовський, Тетяна Павличук та Людмила Решетник.

               

Редакція газети «Медичні кадри»