НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ НМУ У РОЗБУДОВІ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

11.06.2021

Викладачі кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О.Богомольця беруть активну участь у розбудові освітнього напряму системи громадського здоров’я, працюючи у групі експертів оперативної/робочої групи з аналізу навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я та у міжвідомчій робочій групі МОЗ України з питань розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я (наказ МОЗ України від 17.08.2020 року № 1874).

Впродовж березня-квітня 2021 року завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Т.С.Грузєва та доцент кафедри Н.В. Гречишкіна у складі експертної групи спільно з представниками Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» (далі – Центр тестування), ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та експертами Бюро ВООЗ в Україні працювали над визначення мети та проекту структури змісту інтегрованого тестового іспиту Крок 2 зі спеціальності «громадське здоров’я».

По завершенню формування структури змісту інтегрованого тестового іспиту за дорученням Центру тестування співробітниками кафедри було підготовлено і передано до банку тестових завдань 54 тестових завдання за різними розділами навчальної дисципліни «громадське здоров’я».

Для їх якісної підготовки фахівці кафедри пройшли навчальні тренінги для авторів тестових завдань, організовані Центром тестування, про що свідчать відповідні сертифікати.

Професора Т.С. Грузєву було запрошено до Центру тестування для проведення фахової експертизи екзаменаційних матеріалів іспиту.

Активну участь та якісну роботу представників НМУ імені О.О. Богомольця було відзначено листом-подякою Центру тестування, який надіслано на ім’я Ректора університету, професора Ю.Л.Кучина.

Науково-педагогічний персонал кафедри продовжує роботу над створенням навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни «громадське здоров’я».

 

Прес-центр за матеріалами кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.