У НМУ відбувся перший набір до аспірантури за новою спеціальністю

31.08.2023

У 2023 році у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відкрито нову спеціальність аспірантури – 229 «Громадське здоров’я». Для отримання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти перші вступники до аспірантури Університету на цю спеціальність склали іспити та презентували власні наукові проєкти.

Член екзаменаційної комісії, гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» Анатолій Гринзовський зазначає, що необхідність підготовки аспірантів з цієї спеціальності обумовлена життям. Адже керівництво та співробітники Університету розуміють, що НМУ, як найбільша школа профілактичної медицини, дотична до галузі громадського здоров’я, зможе підготувати для цієї сфери фахівців найвищого рівня. Для підготовки аспірантів зі спеціальності «Громадське здоров’я» Університет має не тільки власну потужну базу, а й активно співпрацює з Центром громадського здоров’я, Комітетом з питань гігієнічного регламентування, Чернігівським обласним і Київським міським центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також навчання в аспірантурі передбачає залучення науковців з Університету Вашингтона (м. Сієтл, США), Каролінського Інституту (м. Стокгольм, Швеція), Департаменту глобальної охорони здоров’я США, Ягеллонського (м. Краків, Польща) та Варшавського університетів. За словами Анатолія Гринзовського, серед конкурсантів були досвідчені фахівці, які багато зробили у сфері медицини, а тепер мають намір цілеспрямовано зайнятися науковою діяльністю. Наукові проєкти, які вони представили у рамках складання іспиту зі спеціальності, обумовлені їхнім професійним життям і бажанням реалізувати ті чи інші функції системи громадського здоров’я, спрямовані на поліпшення діяльності цієї сфери.

Серед вступників до аспірантури були й наші випускники. Так, Тарас Остапчук закінчив Університет у 2005 році. Наразі він працює у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, займається лабораторним напрямком, а також здійснює діяльність в сфері менеджменту якості, за загальновизнаним у світі стандартом із забезпечення якості всіх аспектів діяльності медичної лабораторії – міжнародним стандартом ISO 15189. Тож тема його наукового проєкту стосувалася новітніх методологій і підходів до розвитку медичної лабораторної системи.

В іспиті зі спеціальності брали участь і вступники, які здобули освітній ступінь магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», а також ті, хто здобув попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями. Варто відзначити, що усі потенційні аспіранти НМУ продемонстрували велику зацікавленість у майбутній науковій роботі та проведенні досліджень і сподіваються, що їх діяльність допоможе вирішити багато актуальних і перспективних завдань сфери громадського здоров’я України.

Фахівці Університету мають на меті проведення наукових досліджень у тісній співпраці з міжнародними партнерами і сьогодні напрацьовуються конкретні кроки в цьому напрямі. Тож вступники, які успішно склали усі вступні випробування і будуть зараховані до аспірантури, зможуть допомогти реалізувати задумане. Адже освітньо-наукова програма має працювати як для здобувачів вищої освіти, так і для всієї державницької системи громадського здоров’я.

Вітаємо перших вступників до аспірантури НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Громадське здоров’я», бажаємо плідного навчання та реалізації власних наукових досліджень.

Пресцентр НМУ