РЕЗУЛЬТАТИ ЛІІ “КРОК 1. ФАРМАЦІЯ”

19.10.2016

Відповідно до затвердженого МОЗ України графіку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, 4 жовтня 2016 року відбулось складання ЛІІ “Крок 1. Фармація”, в якому брали участь 128 студентів фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Серед них – 99 вітчизняних студентів (80 – спеціальності “Фармація” та 19 – “Технологія парфумерно-косметичних засобів”) та 29 іноземних студентів-фармацевтів (15 – англомовної та 14 – російськомовної форми навчання).

Результати складання ЛІІ свідчать про значний ефект розроблених в Університеті та впроваджених на фармацевтичному факультеті системних заходів з підготовки до таких тестових іспитів, а саме:

– організація самостійної роботи студентів по вивченню бази тестових завдань за буклетами минулих років;
– застосування тестів з бази ЛІІ “Крок” для навчання на кафедрах та проведення тестування як елементу поточного, підсумкового та кінцевого контролю з дисциплін;
– проведення ректорського зрізу знань у вигляді тестування та глибокий аналіз на кафедрах та факультетах результатів такого тестування;
– проведення настановчих лекцій та передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є компонентами ЛІІ “Крок”;
– використання тренінгових тестувань та моніторинг результатів деканатами та ректоратом;
– проведення виробничих зборів зі студентами на факультетах та загальноуніверситетських заходів з максимальним інформуванням студентів стосовно значення, методики та джерел підготовки до ЛІІ “Крок”.

Всі зазначені заходи в комплексі сприяють удосконаленню підготовки студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів.

Ростуть показники складання ЛІІ “Крок 1. Фармація” і в іноземних студентів. Проте попереду – глибока аналітична та організаційна робота на факультеті по роботі з іноземними студентами, із залученням кращого досвіду роботи інших факультетів.

Деканат фармацевтичного факультету