Результати дисертаційної роботи аспіранта впроваджені в діяльність протитуберкульозних закладів

14.06.2024

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся публічний захист дисертації Олександра Стополянського на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Отримані науковцем дані дозволили покращити прогнозування, діагностику та лікування пацієнтів із туберкульоз-асоційованим синдромом відновлення імунної системи з туберкульозним ураженням центральної нервової системи.

На засіданні спеціалізованої ради під головуванням завідувача кафедри дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця, професора Віктора Степаненка дисертант довів актуальність і практичне значення обраної теми.

Проблема туберкульоз-асоційованого синдрому відновлення імунної системи (СВІС) з туберкульозним ураженням центральної нервової системи (ЦНС) дуже мало вивчена в Україні. В умовах швидкого поширення ВІЛ-інфекції в Україні зростає кількість хворих на ВІЛ, яким показано призначення антиретровірусної терапії (АРТ). Внаслідок переважно пізнього діагностування ВІЛ-інфекції АРТ призначається таким пацієнтам, які вже мають значний імунодефіцит і різні опортуністичні інфекції, насамперед туберкульоз. Летальність від усіх форм СВІС складає за різними даними 0-15%, але при туберкульозному ураженні ЦНС досягає 75%.

Дослідження аспіранта Олександра Стополянського ґрунтується на достатній кількості клінічних спостережень, зокрема із залученням 915 пацієнтів із ко-інфекцією – поєднання ВІЛ-інфекції та туберкульозу (ВІЛ/туберкульоз). Дисертаційну роботу «Особливості діагностики та клінічного перебігу туберкульозу центральної нервової системи при туберкульоз-асоційованому синдромі відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів» аспірант виконав за наставництва наукового керівника, завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ, професора Василя Петренка. Рецензентка дисертації, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ, професорка Ольга Голубовська відзначила актуальність теми дисертаційного дослідження, адже кількість хворих на ВІЛ і туберкульоз в Україні невпинно зростає.

Наукова новизна та практична значущість отриманих аспірантом результатів роботи є суттєвою. Зокрема, Олександр Стополянський вперше вивчив клінічні особливості туберкульоз-асоційованого синдрому відновлення імунної системи з туберкульозним ураженням центральної нервової системи (ЦНС) у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Дослідив основні епідеміологічні показники, встановив особливості лабораторної діагностики, основні фактори ризику летального наслідку та розвитку ураження центральної нервової системи при зазначеному синдромі. Науковець надав рекомендації щодо умов призначення антиретровірусної терапії та окреслив важливі діагностичні ознаки синдрому.

Що важливо, впровадження результатів дисертаційного дослідження Олександра Стополянського у практику охорони здоров’я дозволить підвищити ефективність прогнозування, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів із туберкульоз-асоційованим синдромом відновлення імунної системи з туберкульозним ураженням ЦНС. Такі результати вже впроваджені в лікувально-діагностичний процес протитуберкульозних закладів – Київського обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Боярка), та Територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» (м. Київ). Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця.

Одноголосним рішенням спеціалізованої вченої ради Олександру Стополянському присуджено ступінь доктора філософії. Вітаємо вченого та його наукового керівника з успішним захистом і бажаємо подальшого професійного зростання!

Пресцентр НМУ