НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ОНЛАЙН-СПІВБЕСІДИ ЯК ІННОВАЦІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

24.09.2020

Вступна кампанія з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства має багато відмінностей від набору вітчизняних студентів. Особливості є на кожному етапі цієї роботи. Для приїзду на навчання іноземний громадянин повинен отримати Запрошення від закладу вищої освіти, в якому він планує навчатися.

Видача запрошень реалізується відповідно до «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», затвердженого Наказом МОН України від 01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН України від 11.12.2015 № 1272). Відповідно до вказаного порядку, для визначення можливості навчання абітурієнта, університет приймає від нього пакет документів, що включає паспортний документ, згоду на обробку персональних даних, документ про раніше здобутий рівень освіти.

Вже на цьому етапі виникає перша особливість нашої вступної кампанії – встановлення виду документа щодо рівня отриманої попередньої освіти та оцінки рівня знань абітурієнта, що здійснюється на основі середнього балу вказаного документа. Складність процесу оцінки полягає у різноманітності свідоцтв про закінчення повної загальної середньої освіти у різних країнах та особливостях шкали оцінювання рівня знань.

На відміну від інших ЗВО, у правилах прийому до нашого Університету встановлено мінімальний необхідний рівень успішності абітурієнта для отримання запрошення і можливості подачі документів, що складає 67% від можливого максимального середнього/загального балу документа про повну загальну середню освіту.

Інновацією вступної кампанії до нашого Університету іноземних громадян стали цього року профорієнтаційні онлайн-співбесіди, які проводяться Приймальною комісією Університету на етапі прийняття рішення про видачу Запрошення на навчання. Таких профорієнтаційних співбесід було проведено вже 10. У них взяли участь понад 100 абітурієнтів з понад 15 країн. Близько 10-15 % абітурієнтів, на основі отриманих результатів під час співбесіди, комісія відмовила у видачі Запрошень на навчання в нашому Університеті через низький рівень мовної підготовки.

Співбесіди проводяться під керівництвом першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професора Олександра Миколайовича Науменка, за участі проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції Рімми Леонідівни Скрипник, начальника відділу профорієнтаційної роботи Людмили Миколаївни Мусієнко, заступника відповідального секретаря приймальної комісії  Владислава Владиславовича Мороза, члена приймальної комісії Богдана Сергійовича Уваєва та інших співробітників Приймальної комісії.

Такий вид спілкування з вступниками допомагає встановити рівень володіння ними англійською чи українською мовами, якими проводиться навчання в університеті та надати можливість вступу до НМУ імені О.О. Богомольця кращій профорієнтованій молоді з усього світу. Абітурієнти також відзначають пріоритетність і важливість такої співбесіди, адже вони можуть поставити запитання стосовно особливостей вступу до Університету і навчання у ньому безпосередньо співробітникам Приймальної комісії. Онлайн-співбесіда підвищує рівень довіри абітурієнтів до Університету та водночас виключає можливість надання Запрошення на навчання недостатньо компетентним вступникам.

 

Приймальна комісія