НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОПОВНИВСЯ КНИЖКОВИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ НМУ

01.08.2022

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця подарувала бібліотеці Університету примірник підручника “Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів” (Л.О.Хоменко, О.І.Остапко, Н.В. Біденко та ін. ; за ред. проф. Л.О. Хоменко. –  2-е вид., виправл. та доповн. – Київ : Книга-плюс, 2021. –312 с.).

У підручнику висвітлено питання доклінічного курсу дитячої терапевтичної стоматології, організація роботи стоматологічного кабінету, сучасні методи дезінфекції та стерилізації, особливості анатомічної будови тимчасових і постійних зубів.

Велику увагу приділено сучасним методам препарування та пломбування каріозних порожнин I-V класу в тимчасових і постійних зубах. Наведено характеристику пломбувальних матеріалів та адгезивних систем. Чималий розділ присвячено особливостям ендодонтичної техніки та пломбування кореневих каналів зубів у дітей.

З підручником, виданим для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів, можна ознайомитися та взяти у користування у відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх, кімната № 4).

 

Бібліотека НМУ