НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НОВА НАУКОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА У ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

08.06.2021

– Залесский В. Н. Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой регуляции функционального состояния мезенхимальных и раковых стволовых клеток ингредиентами пищи : монография / В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – Винница : Нова Книга, 2021. – 544 с.

У монографії узагальнено результати досліджень детоксикаційного харчування. Розглянуто молекулярні захисні механізми детоксикаційної активності біологічних компонентів харчування. Виявлено молекулярні мішені впливу детоксикаційних біокомпонентів у нутріційній підтримці профілактики і лікування мультифакторних захворювань людини. Здійснено аналіз сучасних проблем детоксикаційного харчування на основі обліку редокс-залежних механізмів трансформації фундаментальних біологічних процесів за участю мезенхімальних та ракових стовбурових клітин під впливом біологічно активних компонентів харчових продуктів рослинного походження.

    Видання рекомендовано клініцистам-дослідникам, дієтологам, студентам, інтернам, клінічним ординаторам лікувальних, медико-профілактичних факультетів ЗВМО.

 

– Залесский В. Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи : монография /  В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – Винница : Нова Книга, 2014. – 736 с.

У монографії узагальнено результати досліджень з проблем протизапального харчування. Розглянуто молекулярні захисні механізми протизапальної активності біоактивних компонентів харчування. Виявлено молекулярні мішені впливу протизапальних інгредієнтів продуктів харчування для оптимізації впливу фітоз’єднань в профілактиці та лікуванні хронічних інфекційних (в тому числі пухлинних) захворювань людини.

     Видання рекомендовано лікарям, дієтологам, спеціалістам суміжних спеціальностей: кардіологам, онкологам, терапевтам, ревматологам, ендокринологам, студентам, інтернам, клінічним ординаторам лікувалшьних, медико-профілактичних факультетів ЗВМО.

 

– Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 березня, 2021 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія  наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Інститут гігієни та екології ; за загальною редакцією С. Т. Омельчука. – Київ, 2021. – 195 с.

У збірнику матеріалів конференції висвітлено формування міждисциплінарних багаторівневих зв’язків екології та профілактичної медицини як складової  системи громадянського здоров’я, розуміння парадигми еколого-гігієнічних взаємин, спрямованих на зміцнення здоров’я людини через його соціальні, економічні детермінанти, включаючи мінімізацію несприятливого впливу факторів навколишнього середовища на  здоров’я населення.

Підручники можна замовити у  відділі наукової медичної літератури (стоматологічний корпус, 1-й поверх, кімната № 4)

 

 

Бібліотека