НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НМУ РОЗПОЧИНАЄ ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

27.09.2022

З жовтня 2022 року в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця  розпочинається підготовка магістрів громадського здоров’я. До цього важливого кроку наш Університет серйозно готувався впродовж тривалого часу. Ще в 2016 року провідні фахівці профілактичного напряму розробили перші в Україні освітні програми підготовки бакалаврів та магістрів   громадського здоров’я.

Зважаючи на відсутність на той час затверджених стандартів освіти за цим профілем підготовки, реалізацію програм було відтерміновано. Водночас, було вивчено досвід викладання громадського здоров’я у провідних університетах Європи, зокрема в Ягелонському університеті, Варшавському та Вроцлавському медичних університетах (Республіка Польща), Королінському інституті та Гетеборзькому університеті (Швеція). Викладачі НМУ імені О.О. Богомольця мали змогу ознайомитися з освітньо-професійними програмами зарубіжних закладів під час стажування та участі у спільних науково-освітніх заходах.

Після затвердження на державному рівні стандартів освіти підготовки  фахівців громадського здоров’я проєктна група НМУ імені О.О. Богомольця доопрацьовала університетські освітньо-професійні програми відповідно до нормативних положень і стандартів. Окрім цього, врахували досвід викладання громадського здоров’я у кількох українських закладах вищої освіти, експертні висновки міжнародних фахівців, напрацювання робочих груп МОЗ України та Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», до складу яких входили фахівці НМУ.

Особливу увагу в процесі розробки та удосконалення освітньо-професійної програми підготовки магістрів громадського здоров’я приділили консультуванню з майбутніми роботодавцями. З огляду на реальні потреби практичної сфери громадського здоров’я відбувалося наповнення теоретичного контенту та обґрунтування практичних аспектів освітнього процесу, планування виробничої практики для забезпечення високої конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку праці.

У результаті рецензування розробленої в НМУ імені О.О. Богомольця освітньо-професійні програми підготовки магістрів громадського здоров’я отримано високі оцінки і схвальні відгуки від науковців, освітян і роботодавців.

Відтак, напередодні початку навчального процесу з формування кадрів для системи громадського здоров’я 22 вересня відбулася робоча зустріч  представників НМУ імені О.О. Богомольця з керівництвом державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» як головним роботодавцем у системі громадського здоров’я. У зустрічі взяли участь генеральний директор державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Людмила Черненко, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів громадського здоров’я, професор Тетяна Грузєва та завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, професор Анатолій Гринзовський.

Під час зустрічі обговорили питання підготовки кадрів для системи громадського здоров’я, проведення виробничої практики, співпраці у формуванні нормативно-правового поля діяльності сфери громадського здоров’я. Крім того, підтвердили готовність до подальшого співробітництва в розбудові системи громадського здоров’я, її кадрового забезпечення на благо народу України.

 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я