НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ

17.09.2021

17 вересня 2021 року в аудиторії №1 імені академіка Миколи Амосова і аудиторії №2 санітарно-гігієнічного корпусу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року «Безпека пацієнтів в Україні: на шляху до національного плану дій». У ній взяли участь делегати з вищих медичних навчальних закладів України (Київ, Харків, Одеса, Львів, Тернопіль, Вінниця), а також науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України.

Учасників конференції привітали ректор, член-кореспондент НАМН України, професор Ю.Л.Кучин і перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, професор О.М.Науменко, відзначивши виняткову важливість проблематики, задекларованої у програмі заходу, і побажавши присутнім у залі плідної роботи. Перед цим обох керівників НМУ, а також одного з доповідачів конференції – директора Інституту гігієни та екології, члена-кореспондента НАМН України, професора С.Т.Омельчука тепло поздоровили з обранням у члени-кореспонденти Національної академії медичних наук, яке сталося напередодні і проходило за умов досить жорсткої конкуренції.

Відкривала пленарну частину конференції доповідь «Безпека пацієнтів в контексті безпечного лікарняного середовища», яку виголошував завідувач кафедри гігієни та екології №2, академік НАМН України, професор О.П.Яворовський. Співдоповідачі – завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України», професор Ю.М.Скалецький, і згадуваний С.Т.Омельчук. Але перед тим, як взяти слово, Олександр Петрович надав його запрошеній на конференцію народному депутатові України, членові Комітету ВР України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, голові підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Л.В.Булах. Лада Валентинівна у своєму короткому виступі зупинилася на проблемі законодавчого забезпечення питань безпеки пацієнтів і медицини загалом.

Однією з основних ідей доповіді академіка О.П.Яворовського стала думка про те, що не можна проблему безпеки пацієнтів розглядати у відриві від проблеми суміжної – безпеки лікарняного середовища. Інакше кажучи, перед суспільством стоїть завдання створити такі умови праці лікарям і медичному персоналові, які б унеможливлювали або доводили до мінімуму вірогідність лікарської помилки. Наведені у доповіді цифри, причому вони стосувалися не лише України, свідчать про сумне лідерство цього фактору за показником смертності порівняно навіть із травматизмом, ДТП і авіакатастрофами, разом узятими. Доповідач докладно зупинився і на питанні культури безпеки в медицині, яке не без підстав назвав новим у медичній науці.

Після виступів делегатів із Києва, Харкова, Львова і невеликої перерви конференція продовжила роботу у секціях. Секція №1 «Безпека при наданні допомоги матерям і новонародженим» працювала в аудиторії №1. В аудиторії №2 санітарно-гігієнічного корпусу розгорнула роботу секція №2 «Епідеміологічні, гігієнічні, психологічні, правові та освітньо-наукові аспекти забезпечення безпеки пацієнтів».

Зі співробітників НМУ імені О.О.Богомольця, крім зазначених вище, взяли участь завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, професор В.О.Бенюк, завідувач кафедри фармакології, професор Г.В.Зайченко, доцент тієї ж кафедри О.В.Матвєєва, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Б.М.Венцківський, завідувач цієї кафедри, професор І.Б.Венцківська, доцент О.С.Загородня, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, професор М.В.Хайтович, завідувач кафедри педіатрії №1, професор В.С.Березенко, професор кафедри патоморфології  О.П.Бабкіна, завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України, професор О.П.Волосовець, завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, професор А.М.Гринзовський, доцент кафедри гігієни та екології №2 Т.О.Зінченко, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології М.Г.Долинська, доцент кафедри гігієни та екології №2 Р.П.Брухно, завідувач кафедри патологічної анатомії №2, професор С.Г.Гичка та інші.

                                                                                                               

Прес-центр