НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ СТАРТУВАВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

11.01.2022

10 січня 2022 року почалася атестація для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на фармацевтичному факультеті, яка проходила у вигляді комплексного практично-орієнтованого іспиту. Наказом адміністрації університету «Про підготовку і проведення атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2021/22 н.р. за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» затверджено порядок проходження атестації здобувачів вищої освіти випускних (3, 5, 6) курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2021/22 н.р.

До атестаційної комісії, окрім викладачів та завідувачів  профільних кафедр, увійшли проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор О.М. Власенко, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор Т.Д. Рева, а  завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор Ж.М. Полова очолила цю авторитетну фахову комісію, завданням якої є визначення професійного рівня знань та вмінь випускників. Перед проведенням атестації здобувачів вищої освіти було заздалегідь відпрацьовано алгоритм проведення іспиту.

Кожен студент отримував білет, який складається із п’яти практичних завдань та п’яти теоретичних питань з таких дисциплін: «Фармацевтична хімія», «Технологія лікарських засобів», «Фармакогнозія», «Організація та управління у фармації» і «Клінічна фармація». Оскільки атестація здобувачів вищої освіти є практично-орієнтованим іспитом, кожна випускаюча кафедра підготувала практичні завдання для оцінки належного рівня знань випускників.

Атестація з дисципліни «Технологія лікарських засобів» включає перевірку оволодіння практичними навичками з екстемпорального виробництва лікарських форм. З дисципліни «Фармацевтична хімія» студент виконує практичне дослідження з фармацевтичного аналізу запропонованого лікарського засобу та демонструє знання з написання відповідних хімічних реакцій. Ступінь оволодіння здобувачами вищої освіти з дисципліни «Організація та управління у фармації» перевіряється шляхом вирішення ситуаційних або розрахункових задач, заповнення облікової та організаційно-розпорядчої документації.

Атестація здобувачів вищої освіти з дисципліни «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» включає вирішення ситуаційної задачі, яка полягає у демонстрації повноти знань з клініко-фармакологічних особливостей лікарських засобів. З дисципліни «Фармакогнозія та ботаніка» екзаменатори перевіряють ступінь оволодіння здобувачами вищої освіти практичних навичок шляхом вирішення ситуаційної задачі з ідентифікації зразка ЛРС за морфологічними ознаками.

Практично-орієнтований іспит складали 33 студенти 6-го курсу 5,5 р.н.

Голова екзаменаційної комісії професор, доктор фармацевтичних наук Ж.М. Полова зазначила, що іспит у такому форматі проводиться вперше, є складним, але дуже цікавим і необхідним для професійної діяльності випускників фармацевтичного факультету.

 

Прес-центр за матеріалами деканату фармацевтичного факультету