Молода науковиця Олена Голубченко успішно захистила дисертацію з ортодонтії

05.09.2023

Ще одна молода науковиця Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Олена Голубченко успішно захистила дисертацію на тему «Ортодонтична корекція в комплексній реабілітації пацієнтів з оклюзійними порушеннями в поєднанні з вертикальними аномаліями прикусу». Тема наукового дослідження досить актуальна. Адже кількість дорослого населення, що звертається за ортодонтичною допомогою, за останнє десятиріччя зросла і продовжує збільшуватися. Глибокий прикус є досить поширеною патологією в Україні, на нього припадає близько 20% всіх зубощелепних аномалій. Все частіше за ортодонтичною допомогою звертаються пацієнти молодого віку з проявами порушення функціональної оклюзії на фоні вже наявних відновних реставрацій. Даний тип патологій поєднується з аномаліями у сагітальній площині.

5 вересня у НМУ імені О.О. Богомольця відбувся публічний захист дисертації аспірантки на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Подія відбулася у змішаному форматі, онлайн до участі також долучилися науковці з інших закладів вищої медичної освіти України. Головував на засіданні спеціалізованої вченої ради проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Олександр Канюра.

Мета дослідження – підвищити ефективність ортодонтичного лікування пацієнтів з глибоким прикусом, наявними відновними реставраціями та оклюзійними порушеннями шляхом розробки науково обґрунтованих алгоритмів застосування комплексу заходів, що включають удосконалення фіксацій незнімної ортодонтичної апаратури, гематологічні та протетичні методи лікування.

Для досягнення мети молода науковиця проводила експерименти щодо властивостей деяких реставраційних матеріалів та природної емалі зубів задля покращення фіксації ортодонтичної незнімної апаратури у дорослих пацієнтів. Досліджуючи дану тему, аспіранткою було розроблено диференційований алгоритм лікування глибокого прикусу на основі міждисциплінарного підходу до даної проблематики. Також оцінено клінічну ефективність ортодонтичного лікування за допомогою розроблених дисертанткою алгоритмів.

Науковий керівник дисертантки, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ Петро Фліс відзначив високий рівень наукової роботи її значущість для практичної ортодонтії. Рецензентами роботи виступили професорка кафедри стоматології ІПО НМУ Зінаїда Жегулович та професорка кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ Оксана Воловар. Опонентами виступили професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика Костянтин Лихота та завідувачка кафедри ортопедичної стоматології Дніпровського державного медичного університету, професорка Олена Фастовець.

Присутні вчені дійшли висновку, що дисертантка Олена Голубченко зробила значний внесок у розвиток ортодонтії та заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Вітаємо Олену Голубченко та її наукового керівника  з успішним захистом дисертації!

Пресцентр НМУ