Дисертант НМУ розробив комплексний алгоритм діагностично-лікувальних заходів з дитячої ортодонтії

21.11.2023

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця відбувся публічний захист дисертації аспіранта Кирила Кримовського на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія». Тема його дисертаційного дослідження «Особливості ортодонтичного лікування пацієнтів з різним типом росту лицевого черепа у змінному періоді прикусу зі скупченістю зубів у фронтальному відділі» присвячена вирішенню актуального науково-практичного завдання сучасної стоматології, яке полягає у підвищенні ефективності діагностичних алгоритмів для юних пацієнтів.

Засідання спеціалізованої вченої ради відбулося 20 листопада під головуванням професорки кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ Зінаїди Жегулович.

Дослідження проводилося з дотриманням принципів біоетики, доказової медицини та належної клінічної практики під науковим керівництвом проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМУ, професора Олександра Канюри. Під час виступу Олександр Канюра відмітив старанність дисертанта, його завзяття і вміння працювати в команді на кінцевий результат.

Підтримати колегу прийшли аспіранти та викладачі стоматологічного факультету НМУ: заступник декана стоматологічного факультету з наукової та виховної роботи, доцент Валерій Філоненко, заступниця декана стоматологічного факультету по роботі зі студентами 1-3 курсів, доцентка Альона Мельник, завідувачка кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, професорка Тетяна Костюк, доценти цієї ж кафедри Ірина Скрипник, Василь Вознюк, Наталія Ращенко та Альбіна Циж.

Як зазначили рецензенти дисертанта, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології нашого Університету Петро Фліс та доцентка цієї ж кафедри Катерина Стороженко, на основі отриманих результатів дослідження вперше розроблено алгоритм активації гвината для протоколу rapid maxillary expansion (RME) у залежності від стадії матурації серединно-піднебінного шва та наявного типу росту лицевого черепа. Вперше розроблені практичні рекомендації щодо оптимізації лікування скупченості зубів у пацієнтів змінного прикусу із різними типами росту лицевого черепа.

Як відмітили опоненти Кирила Кримовського, академікиня НАН України, професорка Світлана Дорошенко та президентка Асоціації ортодонтів України, професорка Любов Смаглюк, дисертанту вдалося визначити взаємозв’язок між скупченістю зубів та порушенням біоелектричної провідності жувальних м’язів в залежності від наявного у пацієнта типу росту лицевого черепа.

Серед обстежених Кирилом Кримовським дітей у 108 осіб виявлена патологія прикусу 1 класу за Енглем і скупченість зубів у фронтальному відділі. За результатами роботи із зазначеними пацієнтами, розроблено алгоритм діагностики та контролю лікування осіб з різним типом росту лицевого черепа у змінному прикусі, який складається з двох блоків. Діагностичний блок передбачає стандартний набір обстежень: клінічну оцінку ортодонтичного статусу із визначенням аномалії прикусу, фотометрію та антропометрію. Лікувальний блок – ортодонтичні заходи, спрямовані на створення місця для правильного прорізування фронтальної групи зубів верхньої щелепи згідно з протоколом швидкого піднебінного розширення.

Члени вченої ради були єдині у тому, що Кирило Кримовський здійснив вагомий внесок у розвиток дитячої ортодонтії та заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії.

Вітаємо молодого вченого та його наукового керівника з успішним захистом дисертації!

Пресцентр НМУ