НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ФОРМАТУ НАВЧАННЯ»

30.11.2021

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти  Інституту післядипломної̈ освіти провів круглий стіл «Актуальні питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників медичних ВНЗ в умовах змішаного формату навчання». Захід присвячено 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Важливість проведення круглого столу за згаданою вище темою зумовлена необхідністю зважити на сучасні виклики, що стоять перед підвищенням кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників медичних ВНЗ в умовах змішаного формату навчання, зокрема  опанування викладачами знань і вмінь з використання електронних засобів дистанційного навчання.

Під час круглого столу обговорено такі питання:

  • роль науково-педагогічних працівників у контексті сучасних змін системи післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку медичних і фармацевтичних працівників;
  • аналіз трансформацій, що відбулися в освіті дорослих, зумовлених впровадженням змішаної форми навчання;
  • запровадження комплексних підходів у вивченні клінічних і фундаментальних дисциплін;
  • стратегічні напрями підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у вищій медичній освіті.

У круглому столі взяли участь представники Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

 

 

Навчально-науковий центр НМУ