АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

10.07.2014
ПРО СТАН АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 2013-2014 н. р.
В. о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер,
начальник навчально-методичного відділу, доцент О.В. Стеченко
 
Кількість студентів-боржників в НМУ (вітчизняні студенти)
Станом на 13.06.2014 р. – 3475 (36,2% від контингенту)
 
 
Рік
 
Контин-гент на 01.07.
 
Ріст контин-генту
(2001 р)
Кількість акад. боржників
на 01.07.
(за §2 наказів про переведення)вітчизняні студенти
 
% від контин-генту
 
Δ, %
(2001 р.)
 
Відраху-вання вітчизня-них студентів
 
% від контин-генту
                                                Традиційна система
2001-2002
6001
1777
29,6
229
3,1
2002-2003
6132
+131
1826
29,8
+0,2
248
3,3
2003-2004
6286
+285
1798
28,6
-1,0
313
4,1
                                                          КМСОНП
2010-2011
8668
+2667
1873
21,6
-8,0
335
3,6
2011-2012
8930
+2929
1937
21,7
-7,9
335
3,1
2012-2013
9453
+3452
1943
20,6
-9,0
416
3,7
2013-2014
9982
+3981
750
7,5
-22,1
554
5,5
 
Загальна кількість студентів-боржників за результатами
2013-2014 н. р. станом на 10.07.2014 р. по факультетах
 
Факультет
Всього
Бюджет
Контракт
% від контингенту
Медичний №1
85
26
59
4,9
Медичний №2
100
66
34
6,5
Медичний №3
57
30
27
6,6
Медичний №4
158
81
77
20,1
ФПЛЗСУ
9
9
4,7
Медико-психол.
47
2
45
17,8
Стоматологічний
256
256
20,9
Фармацевтичний
33
33
7,8
Фарм. (ЗВ)
5
5
0,3
Факультет по РІС
406
406
34,6
ВСЬОГО по НМУ:
1156
100 %
214
18,5 %
942
81,5 %
11,6
Контингент станом на 1.07.2014 р.
9982
3485
6497
100
 
 
Кількість студентів-боржників, які мають борги
з 3-х та більше дисциплін
 
Факультет
Всього
% від контингенту
Готуються або підписані накази про відрахування
Медичний №1
24
1,4
18
Медичний №2
32
2,1
33
Медичний №3
14
1,6
9
Медичний №4
22
2,8
ФПЛЗСУ
Медико-психол.
11
4,2
12
Стоматологічний
54
4,4
41
Фармацевтичний
5
1,2
5
Фарм. (ЗВ)
3
0,2
1
Факультет по РІС
134
11,4
ВСЬОГО по НМУ:
299
3,0
119
Контингент станом на 1.07.2014 р.
9982
100
 
 
 
Кількість вітчизняних студентів-боржників
за результатами 2013-2014 н. р. станом на 10.07.2014 р.
по курсах
 
Курс
Всього
Бюджет
Контракт
% від контингенту
1
219
52
167
10,1
 
 
77,7%
2
196
50
146
9,5
3
168
73
95
10,1
4
117
8
109
6,2
 
22,3%
5
50
31
19
2,9
ВСЬОГО
570
214
536
8,5
 
 
 
 
 
Навчальні дисципліни, з яких найбільша кількість
студентів-боржників
 
1 курс: – медична біологія                                                               85
              – латинська мова                                                                  71
              – іноземна мова                                                                    52
              – гістологія, цитологія, ембріологія                                   46
              – анатомія                                                                             38
              – фізичне виховання                                                            31
               – медична та біологічна фізика                                         29
               – історія української культури                                          22
               – безпека життєдіяльності                                                 18
               – історія України                                                                 18
2 курс: – фізіологія                                                                            99
              – біологічна та біоорганічна хімія                                      80
              – іноземна мова (за проф. спрямуванням)                         61
              – мікробіологія                                                                     43
              – догляд за хворими                                                             32
              – фізичне виховання                                                            26
              – загальна хірургія (з опер. хір. та топ. анат.)                   26
              – медична інформатика                                                       19
3 курс: – КРОК 1. ЗЛП                                                                     169 (171)
4 та 5 курси: всі дисципліни                                               менше 10
 
 
Наказ № 17 від 16.01.2014 р. “Про терміни проведення Державної атестації студентів, Вчених Рад НМУ, урочистих зборів, присвячених випуску лікарів 2014 року, посвяти першокурсників у студенти та ін.”
 
1.5. Забезпечити перескладання іспитів, ПМК, заліків з дисциплін, відпрацювання навчальних занять за результатами навчання студентів у весняно-літньому семестрі 2013-2014 н.р.: з 26.08.2014 р. по 29.08.2014 р. з 9-00 до 18-00.
 
 
Лист ДО ”Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”
№ 157/10 від 03.07.2014 р.
 
Перше перескладання ЛІІ “Крок 1. Загальна лікарська підготовка” –                                        28 серпня 2014 р.
Боржників по “Крок 1. ЗЛП” вітчизняних – 171 (169+2)
 
Лист ДО ”Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”
№ 111 від 13.05.2014 р.
 
ЛІІ “Крок 1. Загальна лікарська підготовка” для іноземних студентів –         
вересень-жовтень 2014 р. за окремим графіком.
 
 
 
РІШЕННЯ
Ректорату Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
від 10 липня 2014 р.
 
за інформацією в. о. проректора з науково-педагогічної роботи професора Я.В.Цехмістера, начальника НМВ доцента О.В.Стеченко
“Про стан академічної заборгованості студентів Університету за результатами 2013-2014 н.р.”
 
     1. Інформацію   в. о. проректора   з   науково-педагогічної   роботи   професора Я.В.Цехмістера, начальника НМВ доцента О.В.Стеченко “Про стан академічної заборгованості студентів Університету за результатами 2013-2014 н .р.” взяти до відома.
     2. Деканам факультетів Університету – до 18.07 2014 р. (пятниця) надати до НМВ (каб. 301) детальну інформацію про студентів з § 2 (відрахування, повторний курс, академічна відпустка) та копії зареєстрованих наказів.
     3. Дозволити внесення змін до наказу № 17 від 16.01.2014 р. щодо дозволу вітчизняним студентам щоденного відпрацювання академічної заборгованості та перескладання ПМК по 30 серпня 2014 р. (субота) з наданням додаткових днів відпочинку працівникам Університету згідно чинного законодавства.
    4. Відповідно до наказу № 248 від 07.05.2014 р. «Про організацію завершення іноземними студентами навчання у 2013-2014 н.р.», запровадити з 26 серпня по 30 вересня 2014 р. на кафедрах Університету щоденні відпрацювання пропущених навчальних занять іноземними студентами та складання ПМК за умови надання письмового направлення за підписом декана по РІС.
    5. Деканам факультетів, завідувачам кафедр – відповідно до наказу № 17 від 16.01.2014 р. – забезпечити організацію та проведення перескладань іспитів, заліків, ПМК для вітчизняних студентів – в серпні 2014 р., для іноземних студентів – в серпні-вересні 2014 р., проінформувати вчасно студентів та співробітників кафедр Університету про терміни ліквідації академічної заборгованості за 2013-2014 н. р.
    6. Запровадити 26-30 серпня 2014 р. присутність на перескладаннях академічної заборгованості на кафедрах 1-3 курсів громадських комісій з представників деканатів, студентського самоврядування, профкому студентів, сектору моніторингу якості освіти з метою перевірки відповідності методики відпрацювань навчальних занять та перескладань ПМК затвердженим нормативним вимогам.
     7. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професора Я.В. Цехмістера.
       
Виконавці: Декани факультетів, завідувачі кафедр Університету.
Термін виконання – до 01.09.2014 р., до 30.09.2014 р. (для іноземних студентів).