НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.077

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомольця (протокол № 12 від 26.05.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №249 від 30.05.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сажина Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Верещако Роман Іванович – д. мед. н., професор завідувач кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Дубров Сергій Олександрович – д. мед. н., професор,  завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Храпач Василь Васильович – д. мед. н., професор,  завідувач кафедри пластичної та реконструктивної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Дмитрієв Дмитро Валерійович – д. мед. н., професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Опонент: Коломаченко Віталій Іванович – д.мед.н., професор, професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Сажин Дмитро Сергійович

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту