Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.087

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 6 від 25.01.2023) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №58 від 26.01.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алейник Світлани Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 

Голова ради: Ніженковська Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хімії ліків та лікарської токсикології НМУ ім. О.О.Богомольця

Рецензент: Зайченко Ганна Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Козіко Наталія Олександрівна – к.фарм.н., доцент закладу вищої освіти кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Тарасенко Вікторія Олександрівна – д.фарм.н., професор закладу вищої освіти  кафедри військової фармації Української військово-медичної академії

Опонент:  Калюжная Ольга Сергіївна – к.фарм.н., доцент закладу вищої освіти кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Алейник Світлана Леонідівна

Захист відбудеться 17 березня 2023 р. о 10.00 в конференц-залі ректорату за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Рецензія рецензента Козіко, електронний підпис

Рецензія рецензента Козіко, сканована

Рецензія рецензента Зайченко, електронний підпис

Рецензія рецензента Зайченко, сканована

Дисертація

Відгук опонента Калюжної, електронний підпис

Відгук опонента Калюжної, сканований

Відгук опонента Тарасенко, електронний підпис

Відгук опонента Тарасенко, сканований

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії