Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.037

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Новохацької Олесі Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Яворовський Олександр Петрович – д.мед.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Рецензент:  Пельо Ігор Михайлович – д.мед.н., професор, професор кафедри гігієни та екології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Гринзовський Анатолій Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Опонент: Бабієнко Володимир Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гігієни та медичної екології Одеського Національного медичного університету

Опонент: Турос Олена Ігорівна – д.мед.н., професор, заступник директора з науково-практичної роботи ДУ «Інститут громадського здоров҆я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Новохацька Олеся Олексіївна

Захист відбудеться 18 травня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії