Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.023

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1472 від 26.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельник Наталії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна – д.мед.н.,  професор, завідувач кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Мойсеєнко Валентина Олексіївна – академік АН ВО України, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Мороз Лариса Василівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пірогова МОЗ України

Опонент: Колеснікова Олена Вадимівна – д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Мельник Наталія Григорівна

Захист відбудеться 21 грудня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії