ВІДКРИТО КОНКУРС НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ МІЖНАРОДНОЇ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ/АСПІРАНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ АРІСТОТЕЛЯ (САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ) 2018-19 Н.Р.

21.02.2018

Шановні колеги!

Раді повідомити, що минулого року Національний медичний університет імені О. О. Богомольця виграв конкурс з міжнародної кредитної мобільності на 2017-2019 рр. разом з Університетом Арістотеля в м. Салоніки (Греція) (AUTH).

Оголошується конкурс серед студентів додипломного рівня, магістрантів та аспірантів на мобільність впродовж зимового семестру (вересень 2018 р. – лютий 2019 р.).

Мобільність до AUTH для студентів додипломного рівня, магістрантів та аспірантів триватиме до 6 місяців.

Процедура відбору

Спершу, у період з  20 лютого 2018 р. по 20 березня 2018 р. НМУ проводить внутрішній відбір претендентів та номінує 5 студентів/аспірантів на участь у зовнішньому відборі грецьким вишем.

Потім, усім рекомендованим студентам/аспірантам будуть надіслані вказівки із подання он-лайн заявки на веб-порталі Університету Арістотеля, а також перелік документів, які необхідно завантажити.

Період подання документів до Університету Арістотеля – 21 березня – 20 квітня 2018 р.

Критерії відбору

У конкурсі можуть брати участь студенти 1-го рівня вищої освіти (починаючи з 2-го курсу навчання), ІІ-го рівня вищої освіти, ІІІ-го рівня вищої освіти/аспіранти (далі – аспіранти) денної форми навчання.

Студент або аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем‑партнером у рамках програми «ЕРАЗМУС +» повинен відповідати таким вимогам:

 • на момент подачі документів на конкурс навчатися за рівнем вищої освіти, за яким планує брати участь у програмі обміну (винятком є студенти останнього семестру навчання за першим або другим рівнем вищої освіти за узгодженням із вишем-партнером). При цьому студент або аспірант має перебувати у контингенті студентів або аспірантів НМУ імені О.О. Богомольця протягом всього терміну навчання у виші-партнері;
 • мати академічний бал (за весь період навчання) не нижчий, ніж 4.0 за п’ятибальною системою оцінювання (для студентів);
 • учасники повинні володіти іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером (рівень В2), та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує;
 • мати досягнення у науково-дослідній /громадській роботі протягом навчання.

Примітка 1. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом; другим критерієм є призові місця в олімпіадах, міжнародних конкурсах, участь в міжнародних освітньо-наукових заходах.

Примітка 2. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за наукову діяльність.

Порядок проведення внутрішнього конкурсу

Кандидати  мають подати до відділу міжнародних зв’язків в електронному вигляді  такі документи:

 1. CV / резюме в форматі EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions ).
  2. Мотиваційний лист.
  3. Довідка про успішність (для студентів).
  4. Довідка про навчання в аспірантурі (магістратурі) та копія диплому (для аспірантів).
  5. Сертифікат чи інший документ про рівень знання англійської мови (не нижче В2).
  6. План-проспект програми стажування (для аспірантів),
  7. Рекомендація кафедри (для аспірантів) або декана (для студентів) з аргументованим викладом доцільності стажування для конкретного претендента.

Усі документи подаються англійською мовою.

Документи просимо надсилати на адресу відділу міжнародних зв’язків intdep@nmu.ua . У темі листа просимо вказувати “Еразмус +_AUTH_2018”.

Кінцевий термін подачі пакету документів до відділу міжнародних зв’язків – 12 березня 2018 р.

Документи, що не відповідають встановленим вимогам або подані після закінчення терміну подачі документів, не приймаються та не реєструються.

Зареєстровані пакети документів передаються до Комісії, яка проводить їх оцінку у відповідності до критеріїв та оформлює протокол відбору. За результатами роботи Комісії складається основний та резервний списки кандидатів, які рекомендовані до участі у програмі Еразмус + (кредитна мобільність).

Координатор з відділу міжнародних зв’язків надсилає результати відбору координаторам проектів вишів-партнерів, оповіщає кожного кандидата електронною поштою та розміщує результати на веб-сторонці відділу міжнародних зв’язків.

Координатор:

Малунова Ганна Дмитрівна,

відділ міжнародних зв’язків

intdep@nmu.ua

тел.: 235-71-12

Усі новини щодо впровадження проектів у межах програми Еразмус + можна знайти на офіційній веб-сторінці відділу міжнародних зв’язків http://interdep.nmu.ua/

 Відділ міжнародних зв’язків