РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

30.01.2018

Згідно з наказом ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» у лютому 2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

  1. «Правила підготовки та оформлення звітів з інформаційно-бібліографічного пошуку»(6 лютого 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал стоматологічного факультету)в рамках програми «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).
  2. «Використання статистичних методів обробки та аналізу даних клініко – епідеміологічних досліджень» (7 лютого 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини(Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29)  в рамках програми «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відпо­ві­дальна – завідувач кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).
  3. «Порядок складання та подання заявок для отримання патенту України на винахід»(20 лютого 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках програми «Основи патентного захисту медичної наукової інформації» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).
  4. «Обрання статистичних технологій та правила описання результатів проведених досліджень»(22 лютого 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках програми «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).
  5. «Функції локальних біоетичних комітетів та комісій у практиці біомедичних досліджень. Мета, зміст та алгоритм роботи Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця»(27 лютого 2018 року, 16.00-17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках програми «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний –  відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя